Overig

1500 bedrijven al efficiënter op weg

469

De Verkeersonderneming

Heeft u regelmatig vrachtwagens of bestelverkeer op de A15, van uzelf of van een van uw leveranciers. En bent u benieuwd of het efficiënter kan? Voor alle bedrijven met enige vorm van logistiek: dit is uw kans! Want vrijwel alle logistiek kan slimmer en schoner. De uitdaging ligt er vaak in dat logistiek is ingebed in een complex proces dat begint bij de bestelling van een particulier of bedrijf. De Verkeersonderneming ondersteunt ondernemers al ruim tien jaar kosteloos met het efficiënter inrichten van het logistieke proces. Dat kan door andere manieren van vervoer te kiezen, op andere tijden te rijden of te kiezen voor slimmere samenwerking. Interesse? Neem dan contact op met De Verkeersonderneming.

Veelal kloppen bedrijven aan bij De Verkeersonderneming met een vraagstuk gericht op kostenbesparing of duurzaamheid. Vanuit de ambitie en behoefte van de ondernemer adviseren wij over de kansen en mogelijkheden. Gezamenlijk wordt dan een actieplan opgesteld hoe die ambitie te bereiken. Zoals gezegd doet De Verkeersonderneming dit kosteloos, vanuit de ambitie om de regio bereikbaar te houden. Specifiek voor de A15 en het gebied vanaf Ridderkerk, Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem loopt er het programma Korte Termijn Maatregelen waaruit deze logistieke aanpak gefinancierd wordt.

Korte termijn maatregelen A15 Ridderkerk- Gorinchem

Er wordt door diverse partijen hard gewerkt aan het verbeteren van de doorstroming op de A15. Zo heeft Rijkswaterstaat recentelijk de A15 Papendrecht – Sliedrecht verbreed. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Zuid-Holland werken samen aan een MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 op de langere termijn te verbeteren. Parallel aan de verkenning hebben zij samen met Rijkswaterstaat en de Drechtsteden een pakket maatregelen opgesteld voor minder files op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem, de zogenoemde Korte Termijn Maatregelen A15 (KTM A15). Dit pakket richt zich erop zoveel mogelijk (logistieke) bedrijven en reizigers/bewoners te enthousiasmeren en faciliteren om te kiezen voor ander vervoer of reizen buiten de spits.

Wanneer kunt u meedoen met de aanpak?

Als u een vraagstuk heeft dat gaat over het efficiënter inrichten van de logistiek, dan kunt u altijd een mail sturen naar info@verkeersonderneming.nl onder vermelding van ‘logistiek A15’. We helpen zowel bedrijven waar logistiek de core-business is alsmede bedrijven waar dat niet het geval is, maar waar logistiek wel een grote rol speelt, bijvoorbeeld met leveranciers.

Heeft u een vraagstuk. maar twijfelt u of dit aansluit bij de aanpak van De Verkeersonderneming? Neem ook dan gerust contact op. Gezamenlijk wordt bekeken of wij u kunnen helpen en ondersteunen bij het vinden van oplossingen.

Mobiliteit medewerkers via Samen Bereikbaar

Heeft u geen uitdaging op het gebied van logistiek, maar wel op het vlak van de mobiliteit van uw medewerkers? Neem dan contact op met Samen Bereikbaar. Deelname aan het platform is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Zij zijn hét bedrijvenplatform in de Drechtsteden dat zich richt op duurzaamheid en mobiliteit. Bedrijven die de intentieverklaring ondertekenen committeren zich aan tien procent van de medewerkers uit de spits. Inmiddels zijn al meer dan zeventig bedrijven aangesloten. Samen Bereikbaar adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inrichten van hun mobiliteit, maar ook bijvoorbeeld door e-bikeprobeerpools neer te zetten zodat medewerkers kunnen testen of het iets voor hen is.

De resultaten van 10 jaar logistieke ondersteuning

De logistieke aanpak vanuit De Verkeersonderneming bestaat inmiddels tien jaar. Tien jaar geleden werd gestart op de A15 met bedrijven die veel vervoer richting de haven hebben. De aanpak is inmiddels uitgebreid naar de groot Rotterdamse – Drechtse – Gorinchemse regio. De resultaten liegen er niet om: samen met de betrokken (logistieke) bedrijven zorgt de aanpak jaarlijks voor 70.000 – 80.000 vermeden ritten van vrachtwagens en bestelbusjes. Niet alleen levert dit een bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio; het zorgt ook voor een CO2-reductie van 3-4 kiloton per jaar.

Meer weten? Stuur een mail naar info@verkeersonderneming.nl en vraag vrijblijvend een gesprek aan.