Internet of Things

5 miljoen online cursisten medio 2021

291

Medio 2021 groeit het aantal mensen dat een online opleiding heeft gevolgd naar ruim een derde (36%) van Nederland. Dit is een stijging van 8 procentpunt ten opzichte van een jaar geleden. Zij zijn meestal hbo- of wo-opgeleid. Dit blijkt uit de E-Learning Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.600 Nederlanders.

Ruim 1 miljoen nieuwe cursisten
Het totale aantal online cursisten groeit medio 2021 naar 5 miljoen. Dit is een toename van 1,1 miljoen online cursisten ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee heeft op dat moment ruim een derde (36%) van Nederland weleens een online opleiding gevolgd.

Toekomstige online cursisten twijfelen
Van de Nederlanders die van plan zijn om online onderwijs te volgen twijfelt een derde (34%) nog over de keuze van de opleiding. Eén op de vijf (21%) weet zelfs helemaal niet wat voor opleiding ze gaan volgen. Meer dan de helft van de toekomstige cursisten is er dus nog niet uit welke opleiding het gaat worden.

Vooral hoogopgeleiden en 18- tot 49-jarigen
Mannen (32%) geven vaker aan van plan te zijn een online opleiding te volgen dan vrouwen (28%). Daarnaast zijn het vaker 18- tot 49-jarigen (41%) dan 50-plussers (19%). Ook zien we dat hbo’ers en wo’ers dit vaker van plan zijn dan lager opgeleiden. Qua inkomen zijn het voornamelijk degenen met een minimum tot modaal inkomen of hoger.

Over Multiscope
Multiscope is een specialist in online marktonderzoek. We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen door middel van online panels, marktrapporten en innovatieve onderzoeksoplossingen.

De resultaten in dit persbericht komen uit de E-Learning Monitor, een grootschalig onderzoek naar de markt voor online opleidingen, cursussen en trainingen in Nederland. In het onderzoek zijn 4.608 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking.