Bedrijven en organisaties willen samenwerken in N3 alliantie

34

Ruim 20 bedrijven en organisaties uit de Drechtsteden steunen het
oprichten van een N3 alliantie. Daarin zullen zij, naar voorbeeld van
de Rotterdamse Maastunnel Alliantie, samenwerken om de
verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden aan de N3 zoveel
mogelijk te beperken en medewerkers, bezoekers en leveranciers
goed te kunnen informeren.

Dit commitment werd uitgesproken op de ondernemersbijeenkomst
Bereikbare Drechtsteden in Dordrecht. Daar bespraken de ondernemers en
Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Drechtsteden en
mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar, de mogelijke maatregelen om de
impact van de werkzaamheden aan de N3 zo veel mogelijk te beperken.
Rik van der Linden, wethouder bereikbaarheid Dordrecht: “We zijn blij dat
de N3 aangepakt wordt, want de weg is echt aan groot onderhoud toe.
Maar er zal zeker overlast zijn. Alleen als we als overheden, bedrijfsleven
en inwoners de handen ineenslaan, kunnen we de hinder zoveel mogelijk
beperken en onze bereikbaarheid zo goed mogelijk houden. Ik ben dan ook
heel blij dat de intentie er is om de N3 alliantie op te richten.”

Kansrijke maatregelen om overlast te beperken
Op de bijeenkomst werd aan de bedrijven uit de gevraagd hoe zij kunnen
bijdragen aan minder auto’s op de weg, vooral in de spits. De Waterbus,
thuiswerken, andere werktijden en meer op de fiets naar het werk, werden
als maatregelen met de grootste potentie gezien. Ook blijkt dat vooral veel
inwoners uit Dordrecht en Papendrecht, ongeveer een derde van alle
verkeer op de N3, gebruik maken van de N3. Ook zij kunnen helpen om de
stad en regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens het werk,
bijvoorbeeld door de fiets of het OV te gebruiken.

Onderhoud N3
Vanaf tweede kwartaal 2020 tot naar verwachting eind 2021 wordt de N3
tussen de A15 en de A16 grondig aangepakt. Er komt een nieuwe fundering
en stil asfalt. Daarnaast wordt ook het onderhoud aan de viaducten en
geluidsschermen uitgevoerd en worden de bewegwijzering en openbare
verlichting vervangen, net als het beweegbare deel van de Wantijbrug. Bij
de uitvoering is speciale aandacht en ruimte voor duurzaamheid en
innovatie, onder meer in de vorm van ledverlichting en zonnepanelen.
Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer afwisselend over één weghelft
rijden. Daarmee wordt de capaciteit minder en dus is het noodzakelijk om
met elkaar te proberen de stad en regio zo goed mogelijk bereikbaar te
houden.

Deel dit artikel: