Overig

Belastingvrije transitievergoeding?

516

Werknemers die ten minste twee jaar bij u in dienst zijn, hebben in beginsel sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij hun ontslag. Dit geldt ook voor werknemers die op basis van tijdelijke contracten ten minste twee jaar bij u in dienst zijn. U bent dus sneller dan voorheen verplicht uw werknemer geld mee te geven bij zijn vertrek.

De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transactie naar een  andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. In de eerste tien dienstjaren bouwt de werknemer ieder gewerkt half jaar een vergoeding van 1/6e maandsalaris op. Voor dienstjaren vanaf tien jaar, medewerkers van 50 jaar en ouder en kleine werkgevers gelden afwijkende bepalingen. De transitievergoeding bedraagt maximaal
€ 75.000 of, als dit hoger is, één jaarsalaris van de werknemer.

Als werkgever mag u zogenoemde transitiekosten en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding. Bij transitiekosten kunt u denken aan cursusgelden die u als werkgever betaalt voor omscholing van uw werknemer binnen uw bedrijf of het opstarten van een outplacementtraject. Salariskosten kunnen bij uitzondering ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dit mag als er een langere opzegtermijn dan de wettelijke in acht wordt genomen; en uw werknemer geen werkzaamheden meer hoeft te verrichten. U betaalt uw werknemer in dat geval wel langer salaris door. Bij inzetbaarheidskosten kunt u denken aan cursusgelden die u vergoedt, terwijl deze cursus niet aansluit op de huidige functie van uw werknemer en niet binnen de onderneming zal worden gebruikt.

De werknemer moet er schriftelijk mee instemmen dat de kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Deze instemming is niet nodig indien schriftelijke afspraken zijn gemaakt met de ondernemingsraad of in een cao. De kosten die in mindering mogen worden gebracht, mogen maximaal 5 jaar geleden zijn gemaakt.

Op het moment dat de werknemer ontslagen wordt en een transitievergoeding ontvangt, zijn loonheffingen verschuldigd. Werkgever dient zorg te dragen voor afdracht van deze loonheffingen. Onder de werkkostenregeling zijn kosten voor cursussen en outplacement vrijgesteld. Dit betekent dat u deze zonder inhouding van loonheffing onbelast aan uw ex-werknemer kunt verstrekken of vergoeden. Dit levert slechts een voordeel op voor de werknemer, maar kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de werknemer waarvan u afscheid neemt, gemotiveerd blijft tot het einde van het dienstverband.

Indien u als ontslagen werknemer zelf een cursus betaalt, kunt u deze kosten als persoongebonden aftrek in mindering brengen op uw inkomen. Hierbij geldt een drempel van € 250 per jaar.
Bovendien geldt dat de opleiding of cursus dient te worden gevolgd met  het oogmerk er inkomen uit werk en woning mee te verwerven. Een cursus Spaans zodat u volgende zomer op het terras een heerlijk wijntje kunt bestellen, komt dus helaas niet snel voor aftrek in aanmerking.