Voor de derde keer op rij is de CO₂-uitstoot van de Rotterdamse industrie vorig jaar gedaald. De belangrijkste oorzaak is een verschuiving in de elektriciteitsproductie van kolencentrales naar gasgestookte centrales. Daarnaast was er een stijging te zien...
De Europese Unie is in principe bereid subsidie te geven aan een project om CO₂ van de industrie in Antwerpen, Gent, Zeeland en Rotterdam op te slaan onder de Noordzee. Dit blijkt uit de lijst met energieprojecten...
FME Industrieel bouwen is dé toekomst voor de bouwsector. Door activiteiten van de bouwplaats te verplaatsen naar een fabrieksomgeving neemt de efficiëntie enorm toe. Dat komt de snelheid van de woningbouw ten goede én...
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de...
Havenbedrijf Rotterdam heeft een duizendknoopdepot aangelegd op de Maasvlakte. De van origine Japanse plant veroorzaakt veel schade in de Rotterdamse haven. Omdat er nog geen passend bestrijdingsmiddel is, komt het Havenbedrijf met deze voor Nederland unieke oplossing....
De provincie Zuid-Holland gaat de uitstoot van PFAS-verbindingen via de lucht en het water door Chemours verder naar beneden brengen. Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt moet het bedrijf uit Dordrecht er alles aan...
De finish is bereikt! De kademuren, de steiger en bijbehorende werkzaamheden voor de nieuw te bouwen HES Hartel Tank Terminal zijn vandaag, 17 december 2019, conform planning opgeleverd. De Combinatie HHTT, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort...
Boskalis heeft twee offshore contracten binnen gehaald met een gezamenlijke waarde van zo’n 85 miljoen euro. In Taiwan gaat Boskalis erosiebescherming aanbrengen rond de funderingen voor het nieuwe offshore windpark Yunlin. En in Denemarken wordt een 4...
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur, Leefomgeving en Transport heeft onlangs een zwavelsnuffelpaal geplaatst op de Splitsingsdam in de Maasmond van de Rotterdamse haven. Een applicatie met de real-time metingen toont de...
Het in Dordrecht gevestigde Peute Recycling verhuist naar het voormalige Nedstaal-terrein in Alblasserdam. Het betekent niet alleen een impuls voor de groei van het familiebedrijf, maar ook een hele stap voorwaarts voor de verduurzaming van de regio....