Producenten in de industrie hebben in het tweede kwartaal van 2019 4,9 procent minder omgezet dan in het tweede kwartaal van 2018. Ook in het eerste kwartaal was de omzet van de industrie al lager dan een...
“We hanteren een strakke bouwplanning”, aldus Geert van de Ven, managing director Rotterdam Polymer Hub. “Dat moet ook wel, want de deadlines zijn strikt. Begin maart staat de oplevering gepland en per 1 april 2020 willen we...
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 2,2 procent lager dan in juni 2018, maakt het CBS bekend. Het is de vierde achtereenvolgende maand waarin de productie krimpt. Productie machine-industrie groeit...
Per 25 juli zijn Proton Ventures BV en Duiker Combustion Engineers B.V. een strategische samenwerking met elkaar aangegaan. De bedrijven gaan samenwerken voor o.a. de wereldwijde realisatie van mini-ammoniak plants in combinatie met de Stoichiometry Controlled Oxidation (S.C.O.)...
De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2019 een overslag gerealiseerd van 240,7 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 3,4% meer dan in het eerste halfjaar van 2018. De groei van de...
Maandagmorgen 22 juli zijn op pontons de eerste delen van een stalen boogbrug bij de Rozenburgsesluis aangekomen. Later in juli arriveren de andere delen van deze brug. Op de voorbouwlocatie naast de sluis worden die brugdelen opgebouwd...
Provincie Zuid-Holland brengt elk jaar een rapportage uit over het toezicht op risicovolle bedrijven. De rapportage over 2018 laat zien dat bij geen van de geïnspecteerde bedrijven een overtreding van de zwaarste categorie 1 (onmiddellijke dreiging) is...
Met zestig startups zit RDM nu vol. Maar startups worden groot en hebben op termijn meer ruimte nodig. Daarom werkt Havenbedrijf Rotterdam aan de ontwikkeling van M4Havens tegenover het RDM-terrein. Daar kunnen scale-ups straks terecht. CEO Allard...
Het advies ‘Delta Grid 2050’ brengt in kaart hoe ons energienetwerk er in de toekomst uit kan zien. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra nam het advies maandag 1 juli in ontvangst. De overstap naar duurzame energie...
De Drechtstedengemeentes bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas. Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte. De gemeenteraden van de zeven...