De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur, Leefomgeving en Transport heeft onlangs een zwavelsnuffelpaal geplaatst op de Splitsingsdam in de Maasmond van de Rotterdamse haven. Een applicatie met de real-time metingen toont de...
Het in Dordrecht gevestigde Peute Recycling verhuist naar het voormalige Nedstaal-terrein in Alblasserdam. Het betekent niet alleen een impuls voor de groei van het familiebedrijf, maar ook een hele stap voorwaarts voor de verduurzaming van de regio....
De nieuwe laagzwavelige bunkerolie VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil met maximaal 0,5% zwavel) is in twee maanden zeer populair geworden in Rotterdam, de grootste bunkerhaven van Europa. De helft van alle verkochte bunkers in november betrof...
IMO2020 komt met rasse schreden dichterbij. Rederijen hebben diverse mogelijkheden om te voldoen aan de nieuwe eisen. Wordt het overschakelen op laagzwavelige brandstof of het installeren van scrubbers om de zwavel uit de uitlaatgassen die vrijkomt bij...
De projectorganisatie Porthos heeft met vier bedrijven een overeenkomst gesloten om de komende driekwart jaar parallel te werken aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO₂. Het gaat om ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air...
Het bedrijf uRecycle® gaat in de haven van Rotterdam een nieuwe fabriek bouwen voor zowel het recyclen als hergebruik van batterijen. De vestiging uRecycle® wordt de Europese hub voor verwerking van industriële- en draagbare batterijen.
Boskalis heeft het resterende aandelenbelang van 37,5 procent verworven in de Horizon groep. Begin dit jaar had Boskalis al 62,5 procent van de aandelen gekocht. De omzet van Horizon over 2019 zal ruim 100 miljoen dollar zijn...
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de bodemsanering van de voormalige stortplaats ‘Rhoonse stort’. Donderdag 21 november werd het project officieel afgerond in aanwezigheid van omwonenden, burgemeester Jolanda de Witte, wethouder Martijn Heezen en gedeputeerde Berend...
Industrie neemt voortouw bij aanpak stikstofproblematiek – exponentiële groei in vastleggingen van objecten in maritieme, transport- en bouwsector  Het World Treasury Center, het mondiaal register en industrieel droppoint voor beoordeling en waardebepaling met wereldwijd...
‘Een klein lichtpuntje en in lijn met wat wij hebben bepleit.’ Zo noemen MKB-Nederland en VNO-NCW de brief over PFAS van staatssecretaris Van Veldhoven van vandaag. Volgens de organisaties kunnen we alleen niet wachten tot 1 december...