9.7 C
Zuid-Holland
zaterdag 16 december 2017
- Advertentie -- Advertentie -

College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland brengt werkbezoek aan Drechtsteden

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bracht 12 december 2017 een werkbezoek aan de regio Drechtsteden. Het bezoek stond onder meer...

Rijk en regio pakken door op verbetering van de bereikbaarheid Zuidelijke Randstad

Het verkeer in de Zuidelijke Randstad loopt vast als er geen maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid te verbeteren. Het Rijk erkent de grote...

Van kantoorpand naar woonruimte

In een hippe en aantrekkelijke stad waar steeds meer mensen willen wonen wordt het aanbod op de woningmarkt krapper. Daarom is in de periode...

Ondernemen010 centrale plek voor ondernemers

Waar vind je als ondernemer relevante netwerken? Hoe pakken je collega’s het aan? En hoe regel je zaken met de gemeente en andere overheden?...

Grote marktpartijen investeren ook in Zuid

Vijf grote marktpartijen gaan ook een bijdrage leveren aan de grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. Ze hebben vandaag afgesproken om...

Meer bewoners, bezoekers en bedrijven in Rotterdamse binnenstad

De Rotterdamse binnenstad zit nog steeds in de lift. Het aantal bewoners, bezoekers en bedrijven groeit. En bezoekers en bewoners geven het centrum een...

Provincie Zuid-Holland sluit zich aan bij ‘Camera in Beeld’

De provincie Zuid-Holland heeft meer dan 200 camera’s langs provinciale wegen en vaarwegen in de provincie aangemeld voor het project ‘Camera in Beeld’.Het project...

College Rotterdam wil investeren in openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in en om Rotterdam wordt de komende decennia flink verbeterd en uitgebreid. Zo moeten er meer ov-lijnen en stations komen. Metro’s...

Begroting 2018: Zuid-Holland investeert extra in economische groei en duurzaamheid

Gedeputeerde Staten (GS) willen in 2018 extra investeren en de koers die is ingeslagen met het coalitieakkoord Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker vervolgen.  “In meerdere...

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt steunt lokale werkgeversinitiatieven

De Nederlandse economie groeit en ook in de Drechtsteden zijn er weer volop banen. Werkgevers hebben zelfs moeite hun vacatures te vervullen. Toch zijn...

Partnernieuws