CBS Group BV neemt Vlicomp BV over

47

CBS Group BV uit Zwijndrecht heeft met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 Vlicomp BV te Goes overgenomen. Na een intensieve samenwerkingsperiode, hebben de heren Chiel den Dunnen (CEO CBS Group BV) en Richard Bour (DGA Vlicomp BV) gemeend dit een win-win situatie te laten zijn voor beide partijen.

Vlicomp BV zal als zelfstandige organisatie binnen de CBS Group fungeren, met een stabiele en structurele samenwerking met Consolit BV (vlaggenschip van de CBS Group). Richard Bour zal dan ook aanblijven bij Vlicomp BV.

De groeistrategie, welke de CBS Group heeft, blijft op deze wijze gestaag toenemen. Begin 2017 werd al Resource Talents toegevoegd. Door deze overnames is de CBS Group in staat om, met haar dochterondernemingen, een landelijke dekking te bieden op het gebied van bedrijfsautomatisering. Dit door een combinatie van softwarematige oplossingen uit de stal van Visma en Unit4 te combineren met eigen producten en diensten, evenals een flexibele schil van aanverwante partners.

“Door deze overname willen wij ons verder manifesteren als logische adviseur voor onze klanten en partners. Hoewel de softwarematige oplossing vaak centraal staat, zien wij onze toegevoegde waarde juist in de kennis en kunde om de software heen. Procesoptimalisatie, branche specifieke kennis en bijbehorende dienstverlening is waarmee wij ons onderscheiden”, meent Chiel den Dunnen.

Kennis bundelen

Consolit en Vlicomp hebben meerdere decennia ervaring in bedrijfssoftware, welke door middel van kruisbestuiving ook voor beide bedrijven ingezet gaat worden. Dit zal met name ook op het vlak van productontwikkeling zorgen voor een extra impuls. Bestaande relaties zullen in eerste instantie relatief weinig merken van deze overname. Het is ook echt de intentie om Vlicomp een aparte entiteit te laten zijn en blijven.

Wel zal wederzijdse ervaring en expertise ingezet worden om gezamenlijk tot de beste propositie voor de klant te komen.

Voordelen

Door de overname kunnen de relaties van Vlicomp profiteren van de schaalgrootte van Consolit. Denk hierbij aan de eigen support én development afdeling als ook het aantal collega’s op sales en consultancy om zo adequaat en snel de relaties van het passende advies te voorzien. In de komende maanden zal er dan ook aandacht gegeven worden aan kennisoverdracht en -opbouw.

Vlicomp

Vlicomp B.V. staat voor Vlissingen Computers en is in 1993 opgericht en gestart in Vlissingen. Eerst actief op het gebied van PC hardware, eigenlijk ook al direct vanaf het begin actief op het gebied van software. Sinds 2011 is Vlicomp gevestigd in Goes wat ook na de overname zo zal blijven. Vlicomp is voornamelijk gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor verschillende branches met de daarbij behorende kennis en expertise voor support en consultancy. De software van Vlicomp is met name gericht op software voor kassasystemen als OEM partner van Unit4, certificering en inspectie van hijsmiddelen, logistieke processen in de vorm van WMS en Barcodescanning en diverse maatwerktoepassingen.

“De overname door CBS Group biedt Vlicomp de benodigde capaciteit en expertise waarmee de vertrouwde continuïteit en stabiliteit richting de bestaande klanten gewaarborgd kunnen blijven worden en biedt de overname meer ruimte voor de (door)ontwikkeling van de bestaande en nieuwe software producten van Vlicomp”, meent Richard Bour.

Deel dit artikel: