Financieel

Cijfers, emotie, overleg en mediation

195
Leo Vuijst

Mediation toepassingen uit de praktijk.

BSP-Mediation

Mediation ook zonder ruzie

Ervaringscijfers tonen aan dat mediation goed werkt bij veel conflictoplossingen. Maar een mediationtraject en/of de vaardigheden van een mediator kunnen ook worden toegepast in andere situaties. Zoals bij coaching, lastige onderhandelingen of een teambegeleiding, waarbij de mediator de rol van neutrale voorzitter vervult.

Voorbeeld: Partij A had via een management buy-out (MBO) een bedrijfsactiviteit gekocht van partij B. Achteraf kwam er discussie over de hoogte van het flexibele deel van de overnameprijs. Zelf kwamen ze daar niet uit. Omdat partijen regelmatig gebruik maakten van elkaars diensten werd besloten deze kwestie niet via advocaten te beslechten. Maar onder begeleiding van een neutrale en financieel kundige mediator aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Binnen 7 uur werd de onderhandeling afgesloten met een getekende vaststellingsovereenkomst.

Voorbeeld: Binnen een organisatie heerste al enige tijd spanning en onvrede. Men besloot om een mediator als neutrale voorzitter in te zetten bij een groepsbijeenkomst met de directeur en 17 medewerkers. Zaken als werkdruk, korte termijn oplossingen, beleid en communicatie werden besproken. Waar mogelijk werden ter plekke afspraken over verbetering gemaakt. Na afloop van de sessie zagen alle betrokkenen de toekomst weer zonniger en met meer vertrouwen tegemoet.

Financiële plus oplossingen

Zakelijke conflicten en oplossingen gaan niet altijd en alleen om geld. Het kunnen stimuleren van het wederzijds vertrouwen kan helpen een creatieve oplossing te vinden

Voorbeeld: Tijdens een bouwproject was een bouwkraan omgevallen waardoor er flinke materiële, lichamelijke en vervolgschade was ontstaan. De hoogte van de schade, aansprakelijkheid, schadeverdeling en verzekeringsuitkering werden betwist. Bij de start van de mediation liepen hierover diverse rechtszaken. Mede door het systematisch in beeld brengen van de schade en het creëren van een win-win situatie lag er binnen 14 uur een getekende vaststellingsovereenkomst. De procedures werden doorgehaald. De win-win bestond in hoofdlijnen uit het betalen van een deel van de schade door goedkopere toekomstige leveringen.