Congres Fast Forward Mobility

132

Tijdens het op donderdag 15 maart in theater Het Plein in Ridderkerk door Port of BUSINESS, in samenwerking met de Verkeersonderneming en Samen Bereikbaar, georganiseerde congres Fast Forward Mobility, spraken Bart Keunen ( Rijkswaterstaat), de wethouders Peter Luijendijk (Barendrecht) en Hans Tanis (Sliedrecht), Roger Demkes (De Verkeersonderneming) en Anna Schouten (Samen Bereikbaar).

Bart Keune ging met name in op alle onderhoudswerkzaamheden die er de komende jaren plaats zullen gaan vinden in de regio Rijnmond en de Drechtsteden.  Dat zijn er nogal wat. Zo ging hij onder meer in op de werkzaamheden rondom de A15 (Ridderkerk tot Gorinchem), de N3, de Heinenoordtunnel en de brug bij het Hellegatsplein. Er staan een grote hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden op stapel die zeker consequenties zullen gaan hebben qua druk  op het wegennet in onze regio. Peter Luijendijk vertelde over de maatregelen die er in de gemeente Barendrecht reeds zijn genomen om files te voorkomen. Zo is er een tunnel aangelegd onder de A29 door die ervoor zorgt dat er minder verkeershinder is op de rondwegen en in Barendrecht. Hans Tanis ging vooral in op de extra woningbouw in de regio Drechtsteden en de vraag hierbij is hoe houden we onze regio bereikbaar. Maatregelen voor de A15 en de N3 zijn dan ook absoluut hard nodig. Vervolgens betraden Roger Demkes en Anna schouten de vloer voor een duo presentatie.  Het thema van hun verhaal is ‘Geen files meer, wie wil dat nou niet…? Centraal staat voor hen het  samenwerken tussen overheid, marktpartijen en burgers.  Kijken naar andere vervoersmodaliteiten zoals gebruik maken van de fiets of het openbaar vervoer en spitsmijden (desnoods stimuleren middels een kleine financiële bijdrage) zijn volgens hen moeglijkheden om de druk op het wegennet te verminderen. De tijd van alleen maar extra asfalt erbij ligt achter ons.  Ook het meer gebruik maken van groepsvervoer en het Rotterdamse Mobility Lab, dat zorgde voor extra media aandacht, funding en extra klantbediening, kwamen tijdens hun presentatie aan de orde.

Het congres werd afgesloten met een interactief panelgesprek waarbij de ongeveer 130 aanwezige ondernemers, directeuren en managers, maar ook bestuurders hun vragen en ideeën konden stellen en delen met de panelleden.  Na afloop werd er op het Kennispleinonder het genot van een hapje en een drankje, nog flink nagepraat over het congres en de diverse mogelijkheden om ook zelf een steentje bij te dragen aan vermindering van de files.

Noteert u alvast dinsdag 17 april in uw agenda. Dan staat namelijk het volgende congres van Port of BUSINESS op de agenda. Thema is dan ‘Energietransitie’.

Partners kennisplein:

Deel dit artikel: