Denk tijdig na over bedrijfsopvolging

126

Ondanks een verkeersinfarct gisteren in de regio, vanwege een ernstig auto ongeluk eerder op de middag in de Heinenoordtunnel, wisten toch ruim 90 ondernemers het Van der Valk Hotel Ridderkerk te bereiken voor het bijwonen van de themabijeenkomst over Familiebedrijven. Samen met Arpentus, ING Bank, Van den Herik & Verhulst advocaten en Visser & Visser organiseerden wij met Port of BUSINESS hier voor het derde jaar op rij een informatief seminar over familiebedrijven. Thema was dit jaar: ‘Familiebedrijf, verkopen …of toch niet?’

Genoemde organisaties belichten het thema vanuit hun expertise en de door moderator Cees Vingerling voorgelegde invalshoek. Dit nadat hij, samen met site kick Ger Visser van het gelijknamige accountantskantoor, Robert Plaisier van Plaisier Interieur (overdracht van vader op zonen), Sijbrand Smit van Smit Mode (overdracht van broers en zussen op neven en nichten) en Henk Woltman van Woltman Piling & Drilling Rigs (verkoop aan derden) deze drie familiebedrijven naar hun ervaringen had gevraagd over hoe de bedrijfsoverdracht binnen hun familie tot stand is gekomen, of ze tevreden waren hoe de overdracht tot stand kwam en of ze het zelf ook weer op deze manier zouden doen. Plaisier Interieur bestaat inmiddels ruim honderd jaar en de broers Robert en Niels hebben het bedrijf eerder overgenomen van hun vader Floor (3e generatie) en zijn nu de vierde generatie. Hun vader heeft het bedrijf aanzienlijk uitgebouwd (wat volgens keynote spreker Stefan Jansen die onder meer docent bij Nijenrode is op het vakgebied familiebedrijven, voor iemand van de 3e generatie uitzonderlijk is). Toen hij er van overtuigd was dat zijn zoons er klaar voor waren heeft hij het bedrijf aan hen overgedaan. Bij Smit Mode ging het weer heel anders. Volgens Directievoorzitter Sijbrand Smit was en is hun slogan voor elke Smit een winkel. Binnen hun familie werd op een bepaald moment de vraag gesteld door hun ouders aan hem, zijn zus en neven en nichten; wie heeft er belangstelling om in het bedrijf te gaan werken en het over te nemen. ‘Sommigen van mijn neven en nichten waren al werkzaam in een andere branche (zoals in de verzorging etc.) en hadden geen belangstelling, maar anderen weer wel. We hebben         runnen nu met 8 neven en nichten, als 5e generatie modetalenten, 19 filialen verdeeld onder 10 heren- en 9 dameszaken verspreid in de Drechtsteden en deze regio Ridderkerk en Barendrecht. We werken met meer dan 130 modeadviseurs en stylistes om onze klanten te inspireren en adviseren.’ Henk Woltman en zijn broer van Woltman Piling & Drilling Rigs  tot slot hebben wel kinderen. Zij hebben het ook wel aan hen voorgelegd dat ze het bedrijf wilde overdoen. Maar geen van hun kinderen bleek belangstelling te hebben om het over te nemen. Vervolgens zijn ze via advies en bemiddeling van Visser & Visser er toe overgegaan om het bedrijf aan derden te verkopen, hetgeen nu zo’n twee jaar geleden ook succesvol is afgerond. Samen met zijn broer is Henk nog altijd actief als directeur binnen het bedrijf. Het gaat goed en het was ook goed dat wij het bedrijf hebben verkocht aan een derde. Schaalvergroting was een voorwaarde om niet alleen nu, maar ook in de toekomst , een rol van betekenis in onze branche te kunnen blijven spelen.

Voor de pauze hield Stefan Jansen een boeiende en bijzonder informatieve presentatie over familiebedrijven. Hoe deze, vaak beter presteren dan niet familiebedrijven, over emoties binnen een familie, het wel dan niet tijdig nadenken over overdracht. “Sommige ondernemers denken 105 te worden en al die tijd ‘gewoon’ door te kunnen werken en dan het bedrijf over te doen, aldus Jansen.”  Maar ook over het tot stand komen van een prijs, zogenaamde familiaire korting, het wel dan niet aanblijven van vader of moeder binnen het bedrijf na overdracht, een mogelijk beslissend aandeel blijven behouden, zoals in het geval van Plaisier Interieur etc.

Evert de Gijzel van ING Bank ging vervolgens in op de financieringsmogelijkheden van familiebedrijven en dan met name bij bedrijfsoverdracht. Het financieren van goodwill kan wel eens een lastige zijn, maar bij familiebedrijven zie je dat dit over het algemeen een minder groot issue is. ‘Dit type bedrijven is vaak zuinig met het vermogen en is op stabiliteit gericht. We hebben binnen ING Bank een speciale tak met een enorme expertise op het gebied van familiebedrijven. Zij kennen niet alleen de markt, maar door hun ervaring en hoeveelheid aan familiebedrijven in zeer uiteenlopende branches, groottes van families en alle structuren die erbij komen kijken, kennen, kunnen wij elk familiebedrijf op adequate wijze van dienst zijn. Naamgenoot Evert Leemreis van Van den Herik & Verhulst advocaten ging in op het familiestatuut, het tijdig vastleggen van normen en waarden, maar ook de wensen en afspraken binnen de familie. ‘Binnen Van den Herik & Verhulst ben ik actief op de afdeling die zich juist met zaken als familierecht en het arbeidsrecht bezig houdt. Tijdig nadenken over bedrijfsoverdracht en het alles vastleggen is bijzonder belangrijk. Je hebt dan altijd een document waarop je terug kunt vallen. Dit voorkomt achteraf veel gedoe! Ons tijdig betrekken bij het proces is dan ook bijzonder belangrijk voor een familie, mar overigens ook voor ander soortige bedrijven. Ger Visser van Visser & Visser benadrukt dat ook zijn organisatie over bijzonder veel expertise beschikt, zowel wat betreft de waardebepaling/waardevaststelling, maar ook wat betreft fiscale consequenties en de uiteindelijk verkoop/aankoopprijs. Jurgen Boer van Arpentus is werkzaam binnen de Visser & Visser dochter organisatie Arpentus en expert op het gebied van begeleiding bij aan en verkoop van familiebedrijven. Hij kent het volledige traject, waaronder de waardebepaling, de emotie die bij een verkoop komt kijken en de verwachtingen die zowel de verkoper als koper binnen de familie erbij heeft.

Niemand van de aanwezigen vond het, gezien het onderwerp en de kwaliteit en inhoud, dan ook jammer dat bijna een half uur later dan gepland de bijeenkomst werd afgesloten, alvorens te kunnen gaan genieten van een heerlijke barbecue.

Fantastische BBQ
Traditiegetrouw sluiten we met Port of BUSINESS (onder meer Drechtsteden BUSINESS en Rijnmond BUSINESS) het voorjaar af met een fantastische barbecue bij het immer gastvrije en kwalitatief uitstekende Van der Valk Hotel Ridderkerk. Na de themabijeenkomst over familiebedrijven was dat op 28 juni nu ook het geval. Onder werkelijk fantastische weersomstandigheden konden de ongeveer 90 aanwezige ondernemers genieten van heerlijke gerechten en lekkere drankjes. Uiteraard werden contacten verstevigd en nieuwe contacten gelegd. Hierbij kwamen ook weer mooie voorbeelden voorbij van hoe leden van Port of BUSINESS inmiddels met elkaar samen werken en producten en/of diensten bij elkaar afnemen. Kortom: het lidmaatschap op Port of BUSINESS loont! Wilt u ook lid worden van dit interessante netwerk, neem dan gerust contact op met Kees van ’t Zelfde (kees@portofbusiness.nl) of telefonisch via 06-51429756. Tijdens de BBQ vond tevens de bladpresentatie van het juninummer van zowel Drechtsteden BUSINESS als Rijnmond BUSINESS plaats. In het septembernummer leest u alles over deze bijeenkomst. Let u echter goed op de site van Port of BUSINESS in de tussenliggende periode, want hierop kondigen wij de volgende activiteiten aan en leest u tevens alles over onze partners!

Partners en bezoekers bedankt!

Namens Port of BUSINESS bedanken wij de partners van deze bijeenkomst, te weten Van der Valk Hotel Ridderkerk, CT-AV (voor al uw beeld en geluid), Arpentus, ING Bank, Van den Herik & Verhulst advocaten en Visser & Visser.

Natuurlijk bedanken wij ook alle bezoekers van de thema bijeenkomst en de BBQ en wensen iedereen een fantastische zomer!

 

Deel dit artikel: