Drechtse Rivieroevers bieden unieke kans voor wonen en werken

10

Hoe maken we van verlaten industrieterreinen en verpauperde havenkades weer vitale gebieden? En zorgen we dat er voldoende ruimte ontstaat voor een forse woningbouwopgave? Hoe creëren we ondertussen een uniek en eigentijds stedelijk milieu waar het riant wonen is langs het water? Waar ruimte is voor innovatief ondernemen en ook is gedacht aan vernieuwend openbaar vervoer over water? In de Drechtsteden kan het!

Dat blijkt uit de plannen die de regio met steun van de Provincie, ondernemers uit de regio en andere partners heeft ingediend bij het Rijk. In deze zogenaamde

Regio Deal doet de regio een voorstel aan het Rijk om Drechtstedelijke rivieroevers in vier gemeenten te ontwikkelen. “De Drechtsteden bieden een unieke mogelijkheid om jongeren en hoogopgeleiden te trekken. Met de ontwikkeling van de rivieroevers ontstaat een interessant gebied voor wonen, bedrijvigheid en recreatie. En dat alles binnen het vijfde stedelijk gebied van Nederland.” Geeft Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de regio Drechtsteden aan.

Uit het voorstel van de regio blijkt een grote betrokkenheid van partners in de regio. Investeringen voor het plan komen van bedrijven, overheid en onderwijs. Van het Rijk wordt een bijdrage gevraagd om de plannen aan te jagen. Gedeputeerde voor Zuid-Holland Adri Bom – Lemstra: “Dit is een logische stap in de uitwerking van de regionale Groeiagenda, waarop provincie en regio al geruime tijd nauw samenwerken. Met de Groeiagenda zetten de Drechtsteden in op sociaal economische groei door een betere bereikbaarheid, de bouw van nieuwe woningen en een ‘smart industry’ met goede voorzieningen voor innovatieve starters en groeiers. Door de regiodeal financieel te ondersteunen geeft het Rijk net die extra impuls die nodig is om deze binnenstedelijke locaties te herontwikkelen.”

Het ministerie van LNV heeft regio’s opgeroepen om plannen in te dienen voor de zogeheten regio-envelop. Dat is een bedrag dat het Rijk heeft gereserveerd om regio’s te ondersteunen bij de uitvoering van plannen met een Nationale uitstraling. De regio Drechtsteden heeft deze handschoen opgepakt en een
ingediend voor de ontwikkeling van rivieroevers. De transformatie van voormalige industrie- en havengebieden leidt tot hoogwaardige woon- en werklocaties. Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Economic Board Drechtsteden: “De rivieroevers van de Drechtsteden veranderen. Aan de rivier gevestigde maritieme maakindustrie ontwikkelt zich in rap tempo om wereldwijd concurrerend te kunnen blijven. Dat vraagt een omgeving waar innovatie, uitbreiding en clustering mogelijk zijn. De huidige inrichting van de oevers én kaders voor gebruik van de oevers bieden deze ruimte niet voldoende. Een in samenhang opgepakte transformatie biedt enorme kansen voor onze woon- en werkopgave.”

De Drechtsteden zetten in op de innovatieve maakindustrie en geven ruimte aan clustering van bedrijven op locaties van de toekomst. Op de (vrijkomende) oevers is ruimte voor excellente nieuwe woongebieden voor doorstromers: uniek wonen aan het water, dichtbij Rotterdam, het cultureel erfgoed van Kinderdijk en Dordrecht en de mooie natuur van de Biesbosch en de Alblasserwaard.

Deel dit artikel: