€400.000 beschikbaar voor kennisoverdracht innovaties in de duurzame landbouw

44
Zuidland - Arnout den Ouden (akkerbouwer) Dwarsweg 5 3214 LD Zuidland

De provincie stelt geld beschikbaar voor de kennisoverdracht over innovaties in de duurzame landbouw.

Zuid-Holland plant een gezonde toekomst met een duurzame landbouwketen. Een vernieuwende aanpak voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen, dat is de ambitie. Kennisoverdracht, voorlichting en innovatie zijn hierbij essentieel. Als overheid hebben we niet alle kennis in huis. Wij willen samen met ketenpartijen innovaties onderzoeken, uitproberen en opgedane kennis delen. Wilt u hier graag een rol in spelen? Met het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) ondersteunt de provincie het delen van kennis over duurzame landbouw met (grondgebonden) landbouwers. Denk hierbij aan het delen van kennis over meer biodiversiteit, nieuwe verdienmodellen, geringer grondstofgebruik, sluiten van kringlopen of educatieprogramma’s en trainingen.

Voorwaarden subsidie
De POP3-subsidie maatregel 2.1 “Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018” is opengesteld. U kunt van 7 mei 2018 tot 20 juni 2018 om 17.00 uur uw aanvraag indienen. U kunt subsidie aanvragen voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw. Uw initiatief moet uiteraard wel passen bij de ambities en doelen uit de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw van de provincie: in 2036 een duurzame, sterke en toekomstbestendige landbouwsector. Innovatie is welkom, maar geen voorwaarde. Meer informatie over deze POP3-subsidie.

Geïnteresseerd?
Denkt u een initiatief te hebben dat wellicht voor subsidie in aanmerking komt? Mail ons dan via duurzamelandbouw@pzh.nl. Neem ook al contact op als uw plan nog niet klaar is. Wij helpen u graag met het goed doorlopen van de procedure.

Open netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland
In Zuid-Holland ondersteunen we alle koplopers en vernieuwers in de Duurzame Landbouw met het Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland. De ontwikkelde proeftuinen worden ondersteund door een kennisteam en door de community Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

 

Deel dit artikel: