Economische kansen energietransitie groter dan economische bedreigingen

37

Op 17 april 2018 organiseerde Port of BUSINESS een congres en kennisplein met als thema Energietransitie & Circulaire Economie. In theater Het Plein te Ridderkerk ging het over energietransitie, duurzame oplossingen, recycling, bewustwording en samenwerking. Ruim 120 ondernemers luisterden geïnteresseerd naar de keynote sprekers Thirza Monster van Cirkellab en Marjan van Loon president-directeur van Shell Nederland. 

Moderator Cees Vingerling interviewde allereerst de partners van het congres op het kennisplein alvorens iedereen uit te nodigen om in het theater een plaatsje te zoeken. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat inzetten op duurzaamheid te maken heeft met bewustwording en gedragsverandering. Of dat nu gaat om het kiezen voor circulaire kartonnen koffiebekers van A&P, eerlijke geschenken van FairForward, elektrische bedrijfsvoertuigen en transporters van Van Blitterswijk of energie-oplossingen van Enerless.

Nog heel wat te winnen

Nadat de aanwezige leden en relaties van Port of
BUSINESS en de magazines Rijnmond BUSINESS en Drechtsteden BUSINESS plaats namen op het pluche van theater Het Plein nam Thirza Monster (Cirkellab) de ondernemers mee in de kansen van circulaire economie. Aan de hand van een aantal concrete, regionale cases liet zij ondernemers met een andere blik kijken naar hun eigen bedrijf. Zij opende op bijzondere wijze. Ze vroeg de aanwezigen in de zaal in een kring rondom haar te komen staan en begon haar lezing met het nummer Knockin’ on Heaven’s Door van Guns N’ Roses. Met het nummer wilde ze aantonen dat circulaire economie niet alleen van deze tijd is. Het oorspronkelijke nummer van Bob Dylan werd niet alleen gecoverd door Guns
N’ Roses, maar ook door talloze andere artiesten. Met het tonen van een theezakje blijkt daarentegen dat er nog heel wat te winnen valt. De bestanddelen van een theezakje zoals het papier, het touwtje en het nietje zouden afzonderlijk van elkaar gerecycled moeten worden, iets wat nog steeds niet gebeurt.

Thirza Monster (Cirkellab)

Samen van kansen naar oplossingen

Volgens Monster zijn er vele kansen en mogelijkheden voor business als het om energietransitie en circulaire economie gaat. Bedrijven zijn gewend om hun eigen stukje taart groter te maken, maar bij circulaire economie is samenwerken van belang en maak je gezamenlijk de gehele taart groter. “Samen van kansen naar oplossingen,” aldus Monster. Vervolgens vertelde ze dat circulaire economie niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor ons inkomen. “Als we meer inzetten op kringloop kunnen we alleen al daarmee 54.000 banen creëren.” Dat duurzaamheid en geld verdienen hand-in-hand gaan toonde zij aan de hand van een aantal regionale voorbeelden. Zo hebben Cirkellab en koffiebranderij Pelican Rouge tijdens een pilot een nuttige toepassing gevonden voor restafval van koffieverpakkingen dat op dit moment de verbrandingsoven ingaat. Via een innovatief proces kan het snijafval omgevormd worden tot een uitklopbak, gebruikt worden voor inkt of dienen als filament voor 3d printers. Ook lukte het een scheepsbouwer in de regio om efficiënter te werken. Door het inzetten van een 3d printer bij het snijden van de metalen hebben ze geen snijverlies meer.

Marjan van Loon (Shell Nederland)

Energietransitie en economische groei

Hierna was het podium voor Marjan van Loon (Shell Nederland). Zij ging in op de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, de door overheden gestelde doelen en de internationaal gemaakte afspraken. Maar ook over de transitie en timetable bij Shell. “Vanwege de toename van de wereldbevolking en de toenemende welvaart heeft de wereld de komende jaren nog veel meer energie nodig. En dat terwijl we voor de uitdaging van minder CO₂-uitstoot staan. In Parijs hebben onze nationale leiders hun handtekening gezet onder het Nationale Energieakkoord. Shell omarmt dat akkoord en wil meewerken aan minder CO₂-uitstoot en de beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius. Nu loopt Nederland achter, maar we moeten versnellen.

Versnelling en schaalvergroting betekenen niet alleen sneller minder CO₂-uitstoot, maar kunnen ook voor economische groei zorgen door het ontwikkelen van een op energietransitie gerichte industrie.”

Nieuwe businessmodellen

Van Loon legde uit dat Shell de eerste stappen al gezet heeft voor een verbetering van de energie-efficiëntie. Denk aan de bouw en exploitatie van de offshore windparken Borssele III en IV in de Noordzee, de inzet van LNG als schoner alternatief voor de scheepvaart of het zware wegverkeer en onderzoek naar en investeren in nieuwe technologieën zoals waterstof en biobrandstoffen. Verder gaat Shell Pernis restwarmte inzetten om in de energiebehoefte van huishoudens in de regio te voorzien. Ongeveer 16.000 huishoudens kunnen hiermee op jaarbasis hun CO₂-uitstoot met zo’n 35.000 ton reduceren. Ook onderzoekt Shell de mogelijkheden voor het inzetten van waterstof en hebben zij ingezet op elektrische mobiliteit door snelladers voor elektrische auto’s te installeren. “Ondanks dat onze economie vervlochten is met traditionele brandstoffen zoals olie en gas, willen we in Nederland nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Juist omdat we in Nederland op veel fronten actief zijn, de Nederlandse energiemarkt goed kennen en denken dat we in Nederland snel en veel kunnen leren. Echter kun je alleen veranderen door samen te werken. Met je buren, de bedrijven om je heen en de overheid.”

Het panelgesprek met van links naar rechts: Thirza Monster, Marjan van Loon, Hendry Klooster, Theo Visser en Marijke Visser

Interactief panelgesprek

Net als Thirza Monster betrok ook Marjan van Loon vervolgens de bezoekers bij haar presentatie. Zij deed dit door een viertal stellingen te poneren. Één ervan was ‘de economische kansen zijn groter dan de economische bedreigingen in de Nederlandse energietransitie.’ Professor Harry Geerlings, één van de bezoekers van het congres, ging op deze stelling in en stelde Marjan van Loon ook een vraag hoe Shell hier mee omgaat. René Wissekerke van Wissekerke Techniek uit Stellendam, één van de leden van Port of BUSINESS, stelde vervolgens de vraag waar andere landen in voorlopen en waar Nederland in achterloopt. Hierop antwoordde Marjan van Loon: “Nederland is een ontzettend energie intensief land met veel bedrijvigheid, veel grote bedrijven, veel mobiliteit en veel gebruik van elektriciteit per hoofd van de bevolking. Daarnaast hebben we nog heel weinig geïnvesteerd en beleid gevoerd om te verduurzamen. Op CO₂ gebied, hebben we de makkelijke dingen gedaan, we hebben de CO₂ equivalente stromen aangepakt, maar nog niet het CO₂ zelf en het moeilijke moet dus nog komen. Ik ben blij dat de regering een ambitieus plan heeft neergezet, maar we het nog wel allemaal uitgevoerd worden.”

Na beide inleidingen was het tijd voor een interactief panelgesprek, waaraan ook beide keynote sprekers deelnamen. Tot slot verzorgde commercieel directeur Kees van ‘t Zelfde nog de bladpresentatie van het aprilnummer van zowel Drechtsteden BUSINESS als Rijnmond BUSINESS. Van beide titels was de cover ingelijst en namens TéGèTél nam Stefan Zijlstra deze in ontvangst. Vervolgens werd de avond afgesloten met een mooie netwerkbijeenkomst, waarbij onder het genot van diverse door Grandcafé Burgerzaken vervaardigde gerechtjes en een drankje, contacten werden verstevigd en nieuwe contacten werden gelegd.

“Versnelling en schaalvergroting betekenen niet alleen sneller minder CO2-uitstoot, maar kunnen ook voor economische groei zorgen” 

Bekijk de foto’s

 

Deel dit artikel: