Een leven lang leren voor ingenieurs

7

NexTecH is een stichting welke in 1918 is opgericht door een groot aantal industriële bedrijven als  ondersteuningsfonds van de enkele jaren daarvoor opgerichte Hogere Technische School in Dordrecht, onder de naam Industriefonds. In 2011 is de naam veranderd in NexTecH.

Het doel van NexTecH, heden ten dage na het verdwijnen van de HTS uit Dordrecht, is om actieve bijdragen te leveren aan technologische en innovatieve ontwikkelingen in de regio Zuid-Holland Zuid. NexTecH wil dit doel verwezenlijk door het stimuleren van kennisontwikkeling, het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio Zuid-Holland Zuid.

Op 15 oktober 2018 bestond de Stichting 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het bestuur van Nextech besloten om niet een congres of andere feestelijke activiteit te organiseren maar een wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten en de resultaten daarvan aan de samenleving ter beschikking te stellen.

In het kader van het 100 jarig jubileum heeft Nextech als thema, het toenemende belang van een leven lang leren voor hoger opgeleide technici en de noodzaak om dit te stimuleren en te faciliteren, centraal gesteld. Ze heeft aan het SEOR, een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gevraagd op basis van bestaande literatuur een inventarisatie te maken van bestaande maatregelen en systemen op het gebied van een leven lang leren voor (hoogopgeleide) technici in zowel binnen- en buitenland. Hierbij is ook gekeken naar de situatie in andere beroepen en branches.

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in de als bijlage opgenomen management samenvatting. De totale inhoud van het rapport  en de volledige management samenvatting treft u aan in de bijlage en op de website van Nextech, www.nextech-innovatie.nl.

Het eerste exemplaar van het SEOR rapport is recent officieel overhandigd door de voorzitter van Nextech, Joop Hylkema aan de burgmeester van de gemeente Dordrecht, Wouter Kolff.

Deel dit artikel: