Overig

Eerste 10 scholen doen mee aan programma om gebouwen duurzamer te maken

533

Provincie Zuid-Holland

De kop is eraf: 10 scholen en 2 gemeenten doen mee aan het landelijke programma om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij verduurzaming.

De provincie Zuid-Holland heeft een Rijksbijdrage van in totaal €2 miljoen ontvangen voor het programma ‘Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed.” Daarbij gaat het om het duurzamer maken van vastgoed van kleinere gemeenten, zorgaanbieders, scholen, sportclubs, verenigingen. Zuid-Holland focust nu met name op scholen, in september gaat een aanpak gericht op zorginstellingen van start.

Berend Potjer, gedeputeerde energie van de Provincie Zuid-Holland: “We willen allemaal een bijdrage leveren aan een beter klimaat, en helemaal op de plekken zoals scholen. Dan snijdt het mes aan twee kanten: aan de ene kant de winst van verduurzaming en energiebesparing en aan de andere de winst van het goede voorbeeld geven aan de toekomstige generatie.”

Duurzaamheidscoaches voor scholen

Jelle de Jong en Lotte Tange zijn ingeschakeld als ‘duurzaamheidscoaches’ om schoolbesturen te ondersteunen. Lotte Tange: “Uit de 3 online informatiebijeenkomsten die wij vanuit de Provincie samen met onze kennispartner Ruimte-OK organiseerden, blijkt daar onder schoolbesturen heel veel behoefte aan te zijn. Anders dan grote besturen beschikken de kleine organisaties vaak niet over een vastgoedmanager, waardoor verduurzaming een extra punt op een toch al volle agenda is. Wij krijgen veel vragen over binnenklimaat, wet-, en regelgeving, ventilatie, maar ook over hittestress tijdens de zomermaanden. Dit laat zien dat je de opgave vooral vanuit de gebruiksfunctie van de schoolgebouwen moet bekijken. Dat is ook het doel van het ontzorgingsprogramma: een verduurzamingsplan maken waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd met oog voor de gezondheid en het comfort van de gebruikers van het gebouw.

Nog 27 plekken voor scholen

Er hebben zich al 10 schoolbesturen gemeld voor deelname. Er zijn daarmee nog 27 plekken over voor kleinere scholen. Aanmelden kan tot 1 februari 2022.