En de winnaars zijn….?

21

Op 14 juni was er weer een prachtige Innovation Award met mooie genomineerden en een grandioze winnaar, maar daar leest u in dit blad verder meer over.

De Innovatie Award is destijds gestart om onze regio en haar bedrijven meer bekendheid te geven en ook om een stimulans te zijn voor innovatie.
Nu de economie duidelijk aan het aantrekken is en dat nieuwe medewerkers moelijker te vinden zijn en mede daardoor de kosten voor arbeid
onder druk staan, is het van groot belang om toch een goede concurrentiepositie te blijven houden. Blijven concurreren op arbeidskosten is op voorhand een doodlopende weg. Er zijn altijd bedrijven, hier of in het buitenland, die jouw werkzaamheden of producten goedkoper kunnen aanbieden. De enige mogelijkheid om de concurrentieslag te winnen is, zorgen dat jouw diensten of producten beter en/of slimmer zijn.

Om tot meer innovatie te komen, is het van belang ook medewerkers te hebben of aan te kunnen trekken die goed opgeleid zijn en daarvoor is nu juist de druk van het bedrijfsleven noodzakelijk om te blijven hameren op goed technisch onderwijs op verschillende niveaus. En om het onderwijs die kant op te sturen zijn de contacten tussen onderwijs en ondernemers van groot belang, bovendien kan er dan zorg voor worden gedragen, dat wat het onderwijs aan leerstof biedt, volledig “up to date” is. Want wat heeft u aan een nieuwe medewerker die verouderde lesstof heeft moeten leren?

Dit zijn natuurlijk allemaal noodzakelijkheden waar u niet alleen voor kan zorgen. U moet dan ook volgens mij lid zijn of worden van een ondernemersvereniging die actief is op dit gebied en die het belang van goed onderwijs in zijn doelstellingen heeft staan en ook over de benodigde contacten hiertoe beschikt. Ik zal de naam van zo’n vereniging hier niet noemen, maar het moet niet zo moeilijk zijn om die nu te verzinnen.
En zo is het kringetje weer rond, want het goede onderwijs is ook afhankelijk van uw inzet, zorg voor stageplaatsen. Organiseer contacten tussen uw bedrijf en het onderwijs.

Als dit allemaal georganiseerd is, zijn de ingrediënten voor innovatie aanwezig en de kans dat u, ondanks hogere loonkosten, toch tot de winnaars zal gaan behoren.

De winnaars zijn die bedrijven die blijvend innoveren.

Deel dit artikel: