Europese samenwerking langs de transportcorridor Rotterdam-Genua

30

Gedeputeerde Rik Janssen was op 6 november 2017 in Straatsburg, Frankrijk aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de ‘Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS’. Deze alliantie is opgericht in 2015 om de samenwerking tussen de regionale partners langs deze belangrijke Europese transportas te verbeteren en de complexe uitdagingen op deze corridor aan te pakken.

De provincie Zuid-Holland is in 2016 lid geworden van deze European Grouping of Territorial Cooperation Rhine-Alpine (EGTC). De transportroute Rhine-Alpine loopt door Zuid-Holland en is een van 9 belangrijkste en grootste transportroutes door Europa op het gebied van weg, lucht, water en spoor. De EGTC is opgericht om de regionale belangen in de ontwikkeling van de corridor tussen Rotterdam en Genua te behartigen, gezamenlijke projecten te ontwikkelen, kennis te delen en de regio’s te vertegenwoordigen in het Europese proces van corridorvorming.

In gesprek over recente logistieke ontwikkelingen
De bijeenkomst was de 6e keer dat 20 regio’s en ook havenbedrijven uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Zwitserland bij elkaar kwamen om te spreken over recente logistieke ontwikkelingen en gezamenlijke projecten. Ook is besloten tot het houden van een Europese conferentie op 7 juni 2018 in Brussel waarbij de leden van de EGTC in dialoog gaan met Europese beleidsmakers over de drukste handelsroute van Europa.

Meer samenwerking in de binnenvaart op de corridor
De provincie heeft zich aangesloten bij deze interregionale alliantie omdat de Rhine-Alpine-corridor van groot belang is voor de logistieke sector in de provincie. Versterking van de infrastructuur zowel over het spoor,de weg als over het water, is een onderwerp wat hoog op de provinciale agenda staat. Gedeputeerde Rik Janssen heeft een pleidooi gehouden voor meer samenwerking in de binnenvaart op de corridor. Als voorbeeld stelde de gedeputeerde de eendrachtige samenwerking binnen het Europese project CLINSH, waarbij ruim 15 partijen zich hebben verenigd om te komen tot een duurzamere binnenvaart. Zowel EU-Corridor Coördinator Catherine Trautmann als de heer Bruno Georges, secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart sloten zich hierbij aan. In corridorverband kan hier op voortgebouwd worden.

Najaar 2018
In het najaar van 2018 zal de algemene ledenvergadering van de EGTC Rhine-Alpine in Zuid-Holland georganiseerd worden. Doel is om dit event te combineren met het jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Delta 2018 op 7 november met als centraal thema de corridor Rotterdam-Antwerpen. Hiervoor wordt gekozen omdat beide regionale samenwerkingsverbanden versterking van zeehavens met achterland verbindingen nastreven.

 

Deel dit artikel: