Overig

Hoe blijft u in contact met de klant?

162

HJ Media Groep- Hendrik Jan van der Rhee

In deze tijd van crisis -vanwege het coronavirus- is het belangrijk levendig contact te houden met uw klant. Allerlei bijeenkomsten en netwerk events worden afgelast, de horeca moet tijdelijk sluiten, winkels krijgen te maken met stagnatie en bedrijven die handeldrijven met het buitenland worden geconfronteerd met allerlei beperkingen.

Hoe kunt u toch in contact blijven met uw klant? Wat is belangrijk? Waar moet u zich op focusseren? Hoe kunt u -juist nu- binding houden met uw klant? Op welke wijze gaat u de communicatie bestendigen? Op welke wijze blijft u ‘top of the mind’? Kortom, welke middelen gaat u inzetten? Hendrik Jan van der Rhee van HJ Media Groep geeft u graag enkele tips.

Van klantgericht naar klantaantrekkelijk

Allereerst is het belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor de klant. Dat is hetgeen waarop ondernemers zich moeten focusseren in deze tijd. Alles opzijzetten voor de klant. Juist in crisistijd. Stel de klant centraal in al uw doen en denken. Meedenken! Een ondernemer moet juist nu proactief sturen op klantgerichtheid. Anders zijn alle kansen al -bij voorbaat- verspeeld. De medewerkers moeten dagelijks gespitst zijn op het belang van de klant. Hoe kunt u de klant verleiden tot een aankoop of het plaatsen van een order, terwijl het fysieke contact minimaal is? Wel, door u -als ondernemer- geheel te richten op de belangen van de klant! U moet precies weten wat de klant bezighoudt en wat zijn of haar interesses, wensen en behoeften zijn. Door betrouwbaar, vriendelijk en goed getrainde medewerkers te hebben -dat van elk (wel of niet fysiek) klantcontact een kwaliteitsmoment weet te maken- ontstaat er een aantrekkelijke atmosfeer binnen uw bedrijf. Waardoor gaan bedrijven in crisistijd van de weeromstuit bezuinigen op personeel? Waarom sturen bedrijven goed personeel te snel naar huis? Waardoor lopen bij sommigen de omzetten direct terug? Zij maken geen keuze, zijn te weinig onderscheidend en hebben niet de instelling en de HR-strategie die het verschil kan maken. Daar prikt de klant doorheen. Men gaat elders kijken. Zeker in crisistijd!

Klantaantrekkelijkheid zorgt voor klanttrouw

Klanten willen aandacht en betrokkenheid ervaren. Dat vraagt inlevingsvermogen. Let wel, dat is iets anders dan commercieel gedrag. Dat eerste -inlevingsvermogen- is zorgen dat u uw ontvanger afstemt op de zender, de klant. Een klant vraagt om een vriendelijke en open bejegening. Hij moet u kunnen vertrouwen. De klant vraagt om hulp, om een oplossing. De verwachting van de klant dient u continu te overtreffen. U dient uw omzethonger los te koppelen van het klantbelang. Het gaat niet uitsluitend om het product of de dienst maar om de klant! Wees aantrekkelijk voor de klant. Laat dit ook het credo van uw medewerkers zijn. Zorg voor mensen met passie en bezieling voor de klant. Bezuinig niet op goed personeel. Door samen met uw medewerkers oprechte betrokkenheid bij de klant te tonen gaat u -zeker weten- aantrekkelijk worden. Zoek de klant op wanneer u hem of haar ‘mist’. Zet onorthodoxe communicatiemiddelen in. Doe nooit moeilijk om iets extra’s voor de klant te doen. Juist nu! Dan zal klanttrouw uw deel worden. Maak al uw beloften waar. Afspraak is afspraak. Overtref uzelf in hoffelijkheid en vriendelijkheid. Gaat er toch iets fout? Jammer! Geef het toe en los het op. Snel en kosteloos. Zorg dat ieder (wel of niet fysiek) contact tussen u en de klant plezierig, zinvol en waardevol is!

Trouwe klanten willen uw gezicht (blijven) zien

Gezichten -ook van uw medewerkers- geven een menselijke kant aan uw onderneming. Een persoonlijke visie of een ‘boodschap op maat’ geven meerwaarde. Investeer dus juist nu om u te laten zien middels vlogs, filmpjes en andere online of offline uitingen! Klanten moeten aan u blijven denken, ook wanneer het contact minder frequent is. Klanten moeten het als plezierig ervaren om met u zaken te (blijven) doen. Dan moeten ze wel uw gezicht af en toe zien. Wij zijn eenpleitbezorger aangaande het investeren in een langdurige vertrouwensrelatie met de klant. De klant echt leren kennen en hem of haar optimaal bedienen. Deze klanten blijven. Deze klanten lopen ook vanwege een crisis niet ‘over’! Vaak is er al veel voorgevallen voordat een klant opstapt. Dat is te voorkomen. Juist nu! Dienstbaarheid, dienstbetoon en dienstvaardigheid zijn belangrijke zaken. Besteedt u aandacht aan de gedragingen en het gedrag van uw organisatie? Klanten zijn -juist nu- gevoelig voor de wijze waarop ze door medewerkers worden bejegend. Zorg dus dat uw medewerkers weten wat de klant wenst. Klanten zijn veeleisend. Met of zonder crisis. Tussen veeleisend en veelzeggend zit op dit punt weinig verschil. U wilt uw klanten toch graag behouden? Laat dan uw ware gezicht zien. Doe er alles aan om zichtbaar te blijven!