Klanten van AA Lease en AA Rental weten precies waar ze aan toe zijn

40

De automotive branche was de laatste jaren onderhevig aan nogal wat veranderingen. En dat is nog maar het begin, zeggen Marijn Bakker van AA Lease en Martijn Spoelstra van AA Rental. We spreken met de heren over de andere rol die mobiliteit speelt en over de manier waarop AA Lease en AA Rental daarmee omgaan.

De groeiende economie en daardoor een slechtere bereikbaarheid, het toenemende en verbeterde aanbod van hybride en elektrische auto’s, de ontmoediging van dieselauto’s en een nieuwe meetmethodiek (van NEDC naar WLTP). Het zijn slechts enkele voorbeelden op het gebied van mobiliteit waar bedrijven dit jaar nog mee te maken krijgen. De medewerkers van AA Lease en AA Rental volgen de ontwikkelingen op de voet, zodat hun klanten precies weten waar ze aan toe zijn.

Mobiliteitsverstrekker
Marijn Bakker is Commercieel directeur bij AA Lease. Hij vertelt dat AA Lease niet alleen een leasemaatschappij is, maar juist een complete mobiliteitsverstrekker. “We merken dat vanwege de snel veranderde omstandigheden bij bedrijven en de nieuwe regelgevingen ook de mobiliteitsbehoefte van bedrijven veranderen. Bedrijven willen steeds vaker op een andere manier hun mobiliteitsbehoeften invullen. Denk aan deelauto’s en alternatieve vervoersvormen. Ook werken steeds meer bedrijven met mobiliteitsbudgetten, waardoor een medewerker zelf zijn mobiliteit kan inrichten.”

Deelauto’s
De auto speelt dus een andere rol in mobiliteit, met name in een stedelijke omgeving, weet Martijn Spoelstra, manager bij AA Rental: Ook hij zag de mobiliteitsbehoeften de afgelopen jaren sterk veranderen. “Doordat de economie aantrekt en bedrijven snel en meer mensen aannemen, wisselt de benodigde vervoerscapaciteit van een bedrijf voortdurend en neemt de vraag naar flexibele mobiliteit toe. Daarnaast speelt duurzaamheid en bereikbaarheid een belangrijkere rol. Bedrijven zetten bijvoorbeeld vaker deelauto’s in waarmee door verschillende medewerkers naar afspraken gereisd kan worden. Zo kunnen kosten worden bespaard en worden medewerkers gestimuleerd om met openbaar vervoer te reizen. Vooral in steden zien we deze trend toenemen. Voor een nieuwbouwproject in het centrum van Dordrecht zijn we in gesprek met een projectontwikkelaar en de gemeente Dordrecht om auto’s in te zetten die gedeeld kunnen worden door de bewoners. Een dergelijk concept is ook uitstekend toepasbaar voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen of verzamelgebouwen”

Wagenpark anders en slim inrichten
Juist vanwege de samenwerking van de twee zusterbedrijven zijn AA Lease en AA Rental in staat om voor elk bedrijf een flexibele mobiliteitsoplossing aan te bieden. Spoelstra: “We vullen elkaar aan en waar nodig versterken we elkaar, waardoor we de klant meer te bieden hebben, wat in veel gevallen een kostenbesparing oplevert. Dat kan bijvoorbeeld door het wagenpark anders en slim in te richten.” Bakker vult aan: “Samen met de klant analyseren we het huidige wagenpark en door middel van rapportages geven we inzicht over een zo’n optimaal mogelijk wagenpark. De op maat gemaakte rapportages zijn passend bij de behoefte van de klant en geënt op het specifieke gebruik van het wagenpark. Hierbij komen alle vraagstukken aan bod met als doel een zo’n flexibel, efficiënt en duurzaam mogelijk mobiliteitsplan. En ondanks dat een bedrijf het al jaren gewend is om op dezelfde manier inhoud aan te geven, zullen we het zeker benoemen als andere oplossingen voordeliger zijn.”

Plan van aanpak
Bakker vervolgt: “Om inzichten te verkrijgen zitten we naast de klant en analyseren we vrijblijvend hoe de mobiliteit nu is ingevuld en waar de klant eigenlijk wil staan. Aan de hand hiervan maken wij een plan van aanpak.” Door de constante veranderingen werpt een periodieke analyse zijn vruchten af. Bakker geeft een voorbeeld: “Een aantal jaar geleden werd de leasemarkt nog vooral gedicteerd door de fiscale stimulans van zuinige auto’s en speelde de bijtelling een grote rol bij het uitzoeken van een leaseauto. Het aanpassen van de regels zorgde ervoor dat de plug-in hybride in populariteit afnam en dat de vraag naar andere vormen van mobiliteit sterk is toegenomen. Toch is het volgens de heren niet onverstandig om het fiscale voordeel voor de berijder alsnog goed in kaart brengen. Spoelstra: “Door de steeds verder ontwikkelde technologieën van de auto’s en de komende aanpassingen op de regelgeving is het nu zeker slim om de mobiliteitsinvulling opnieuw te bekijken.”

Nieuwe WLTP-meting 
Nog dit jaar zal het brandstofverbruik en de emissies anders gemeten worden met aanpassingen van het BPM tot gevolg. Bakker legt uit: “Op dit moment worden het brandstofverbruik en de emissies gemeten volgens de New European Driving Cycle (NEDC), een systeem dat stamt uit de jaren ’80. De nieuwe WLTP-meting geeft de praktijkprestaties van een auto veel beter weer. Dankzij deze nieuwe rekenformule zullen de huidige BPM-tabellen ook aangepast moeten worden.” De heren verwachten dat hierdoor het rijden op diesel verder ontmoedigd zal worden en het zuinig rijden daarentegen weer een extra impuls krijgt. Spoelstra: “Als duurzame organisatie bereiden wij onze klanten graag voor op deze omslag. Als een bedrijf kiest voor duurzame oplossingen moeten wel de juiste voorwaarden geschept worden. Denk bij de inzet van elektrische auto’s bijvoorbeeld aan thuisladen en een vervangende auto tijdens de vakantieperiodes. Om te weten wat er op dit gebied speelt zijn wij betrokken bij verschillende duurzame projecten in de regio. Zo hebben wij ons aangesloten bij Samen Bereikbaar. Ook door goed op de hoogte te zijn, zijn we in staat om kwaliteit te leveren.”

Deel dit artikel: