Lichte daling goederen overslag in de Rotterdamse haven

22

De haven van Rotterdam heeft in de eerste helft van dit jaar iets minder goederen overgeslagen. De totale overslag bedroeg dit voorjaar 232,8 miljoen ton. Dit betekent een daling van 2,2 procent. Dit heeft het Havenbedrijf Rotterdam bekend gemaakt.

Vooral de verminderde afname van ruwe olie (min 7,6 procent), kolen (min 12 procent) en minerale olieproducten zoals stookolie, zijn hier debet aan. Daarentegen is de overslag van containers, met een plus van bijna 6 procent, flink gegroeid. ,,De groei in containeroverslag heeft echter de daling in de overslag van nat en droog massagoed niet volledig kunnen compenseren”, constateert de Rotterdamse haven.

De teruggang in de verwerking van kolen komt vooral doordat er kolengestookte energiecentrales zijn gesloten. Daarbij is de energieproductie van kolencentrales die nog open zijn, lager.

Het Havenbedrijf maakte daarnaast bekend dat de omzet in het afgelopen halfjaar is uitgekomen op 344 miljoen euro. Dit is een kleine 2 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat bedroeg 148 miljoen euro. Dit is een lichte daling t.o.v. 2017.

Het havenbedrijf wil nog geen voorspellingen doen voor wat betreft de resultaten voor geheel 2018. O.a. de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld die momenteel redelijk gespannen zijn en de onzekerheid mb.t. de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunnen de resultaten behoorlijk beinvloeden. Deze ontwikkelingen dragen er namelijk toe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn”, aldus het Havenbedrijf.

Deel dit artikel: