Meer bewoners, bezoekers en bedrijven in Rotterdamse binnenstad

31

De Rotterdamse binnenstad zit nog steeds in de lift. Het aantal bewoners, bezoekers en bedrijven groeit. En bezoekers en bewoners geven het centrum een hoger cijfer.

Dat blijkt uit de Binnenstadsmonitor 2017 die  op 21 november gepresenteerd is op het Binnenstad Symposium 2017.

Langere verblijfsduur en groei bewoners en bedrijven
In het tweede en derde kwartaal van 2017 was de gemiddelde verblijfsduur van passanten in de binnenstad ruim vierenhalf uur. In 2015 was dit nog ongeveer 4 uur en 10 minuten. Dit is een toename van (afgerond) 10 procent. Tussen 2012 en 2017 is de bevolking van de binnenstad toegenomen van 32.228 tot 35.263 personen, een stijging van 9 procent. Dat is drie maal zo veel als de bevolkingstoename in Rotterdam als geheel. Ook het aantal bedrijven in de binnenstad is met 29 procent gestegen sinds 2014 en daarmee is ook een groei van werknemers van 9 procent gerealiseerd. 27 procent van alle Rotterdamse banen bevinden zich in de binnenstad.

Wethouder Adriaan Visser
Wethouder Adriaan Visser (onder andere Binnenstad): ‘Er is de afgelopen jaren hard aan de Rotterdamse binnenstad gewerkt. Het is mooi om dat terug te zien in de positieve cijfers. We hopen deze tendens door te zetten en werken door aan de binnenstad als City Lounge. Dat doen we met aansprekende projecten zoals het opknappen van de Coolsingel, de renovatie van Forum, maar ook door nieuwe woningen te bouwen zodat er steeds meer mensen in de binnenstad kunnen wonen.’

Meer gezinnen in het centrum
Op 1 januari 2017 woonden er 2.406 gezinnen in de binnenstad. Ten opzichte van 2012 is dat een toename van 15 procentpunten. In Rotterdam komt deze stijging in dezelfde periode uit op 2 procent. Ruim de helft van de bevolking in de binnenstad is 20-44 jaar. Jongeren tot 20 jaar en ouderen vanaf 45 jaar zijn in de binnenstad relatief ondervertegenwoordigd.

Bewoners binnenstad zeer tevreden
Van de binnenstadsbewoners is 84 procent zeer tevreden met hun eigen buurt. Op de Kop van Zuid is dat 91 procent en voor de stad Rotterdam als geheel 78 procent. Over de woonsituatie is 77 procent van de centrumbewoners tevreden. Op de Kop van Zuid is dat 83 procent en in Rotterdam 71 procent. Van de bewoners van de binnenstad is 65 procent tevreden over het onderhoud van het straatmeubilair, gemeten over de periode 2015-2017. Over de periode 2012-2014 was dat nog 61 procent.

Ook Rotterdammers meer tevreden over centrum
De binnenstad als geheel wordt in 2017 door de Rotterdammers gewaardeerd met een 7,3. Dat is iets hoger dan in de voorafgaande jaren. Slechts 5 procent van de Rotterdammers geeft de binnenstad als geheel een onvoldoende. Het Centraal Station en omgeving wordt in 2017 met een 7,8 hoog gewaardeerd. In 2012 kwam het rapportcijfer nog uit op 5,7. De komst van het nieuwe CS leidt dus overduidelijk tot een hogere waardering. De winkelgebieden in de binnenstad en het Museumpark scoren met een 7,3 relatief hoog.

Bezoekers blijven langer
Hoofdreden voor een bezoek aan de binnenstad is nog steeds winkelen. Niet zo vreemd dat ongeveer 25 procent van alle Rotterdamse winkels zich ook in het centrum bevindt. De helft van alle bezoeken is cultuur en vrijetijdsbesteding. Rotterdammers beoordelen de binnenstad van Rotterdam met het cijfer 7,5 wanneer het gaat over de levendigheid. In 2015 beoordeelden de Rotterdammers de binnenstad nog met een 7,2 (OBI onderzoek Levendige Stad). 61 procent van alle Rotterdammers komt minimaal 1 keer per week in de binnenstad (groei van 10 procent ten opzichte van 2014).

 

Deel dit artikel: