Milieubelasting beter zichtbaar met nieuwe rekenmethode

22

Met de meetmethode Duurzaamheidsprestatie gebouwen (DPG) wordt de milieubelasting beter zichtbaar. Dit blijkt uit het rapport Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen MJA.

De DPG bepaalt de totale milieubelasting van een gebouw. Vorig jaar ontwikkelde W/E adviseurs met het TKI-KIEM consortium deze rekenmethode. De rekenmethode borduurt voort op de EPG – EnergiePrestatie Gebouwen en MPG – Milieuprestatie Materialen Gebouwen. Zo ontstaat er een integrale prestatie-indicator van de hele levenscyclus van een gebouw.

Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen
In het rapport staan het energiegebruik en materiaalinzet van twee gerenoveerde en twee nieuwe onderwijsgebouwen. De gebouwen scoren beter op de integrale prestaties dan de referenties. Ook blijkt dat de factor energie dominanter is dan de factor materiaal. Dit komt onder meer omdat de energie – die gebruikt wordt bij de productie van materialen – teruggewonnen wordt bij het opwekken van duurzame energie.

Circulariteit meten in CPG
Er is nu nog geen methode om de circulariteit van een gebouw te meten. In het rapport staat hiervoor wel een aanzet. Net als bij de DPG combineert deze CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) meerdere scores en legt deze samen langs één meetlat.

RVO.nl verleende voor de ontwikkeling van deze nieuwe rekenmethose subsidie in het kader van de regelingen Topsector Energie.

Deel dit artikel: