Netwerken moet leuk zijn

27

Onlangs sprak ik een ondernemer uit de Drechtsteden die mij een opmerkelijk verhaal vertelde. Hij is al ruim dertig jaar ondernemer en hier geboren en getogen zoals dat zo mooi heet. En uit eigen ervaring weet ik dat hij al heel lang en zeer frequent netwerkt in onze regio. Maar ondanks dat hij al jaren stug volhoudt was hij niet tevreden over het resultaat. Nog sterker, de laatste tijd was eigenlijk ronduit teleurstellend over wat het opleverde.

Wat hij vooral miste in deze regio was het openstaan voor elkaar. Het elkaar willen helpen maar vooral de vanzelfsprekendheid dat je eerst binnen je eigen netwerk op zoek gaat.

Toen hij hier met andere ondernemers over sprak kwam hij in gesprek met een ondernemer uit een andere regio. Die vertelde hem dat hij dit in zijn regio totaal niet herkende. Nog sterker, hij ervaart juist het tegenovergestelde. Als hij twee ondernemers aan elkaar had gekoppeld, gewoon omdat hij wilde helpen, stonden zij meestal binnen een paar maanden bij hem op de stoep om ook hem te helpen. En dat is mooi, en eigenlijk heel logisch. Geïnspireerd door deze man is hij naar een paar netwerkbijeenkomsten in die regio gegaan. Tot zijn grote verbazing ervoer hij diezelfde positiviteit. Op een avond had hij 6 interessante gesprekken die zelfs direct tot afspraken leidden. En toen was netwerken opeens leuk.

Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet want laten we eerlijk zijn. Wij steken al jaren onze vinger op richting de gemeenten in onze regio dat zij zoveel mogelijk opdrachten aan de lokale ondernemers moeten verstrekken. Nog sterker wij hebben er in ons laatste speerpuntenboekje een heel hoofdstuk aan gewijd. En ik ben het daar nog steeds mee eens. Maar is het dan niet zo dat wij als ondernemers ook veel meer voor elkaar open moeten staan? Elkaar veel meer moeten helpen. Nu is het zo dat wij hier in deze regio overduidelijk kinderen van Calvijn zijn, maar laten we meer uit onze schulp kruipen. Veel trotser zijn op onszelf en onze regio. Ik ben ervan overtuigd dat wat je ver haalt lang niet altijd lekkerder is.

Deel dit artikel: