Overig

NT DAGEN, beweeg mee!

751

Op 10 en 11 juni jongstleden hebben in de Maassilo in Rotterdam de NT Dagen 2015 plaatsgevonden. De NTDagen worden jaarlijks georganiseerd door Nieuwsblad Transport. Om de woorden uit een commercial van een bekende uitzendorganisatie te gebruiken:  ‘Het waren twee mooie dagen’, met veel interessante sprekers en netwerkenmomenten. Meer dan 500 bezoekers, bestaande uit ondernemers en bestuurders, trok deze editie van de NTDagen en het was hiermee meteen qua aantal bezoekers een recordeditie. Er is door deelnemers en bezoekers veel kennis uitgewisseld. Op pagina 34 en 35 leest u het verslag van een door Marcel Winkelman van DRV verzorgde kennissessie.

Beweeg mee

De transport en logistiek is in beweging, markten veranderen, technologie verstoort en ontwikkelt. Dit jaar was daarom het thema van de NT Dagen: beweeg mee. Zorg dat uw organisatie fit is om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.