Overig

Ondernemers industrie optimistischer in september

623

In september 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verbeterd ten opzichte van augustus. Het vertrouwen ging van 9,6 naar 11,1, aldus het CBS. De producenten waren vooral positiever over de toekomstige bedrijvigheid.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,5. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in juli 2021 de hoogste waarde (12,3) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Het producentenvertrouwen lag in september 2021 ruim boven het langjarig gemiddelde.

Ondernemers vooral positiever over toekomstige bedrijvigheid

De ondernemers in de industrie waren in september positiever over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de orderpositie en de voorraden gereed product veranderde nauwelijks.

Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Producentenvertrouwen textiel- en kledingindustrie neemt sterkst toe

In meer dan de helft van de branches waren de ondernemers in september positiever dan in augustus. Het hardst steeg het vertrouwen in de textiel- en kledingindustrie. Daarentegen waren ondernemers in de transportmiddelenindustrie een stuk minder positief dan in augustus.

Productie industrie groeit met 14,1 procent in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 14,1 procent hoger dan in juli 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 17,9 procent. Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de groei ruim 9 procent.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt verder af

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) was in september minder positief dan in augustus. Ondernemers waren minder optimistisch over zowel de huidige als de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in juli met ruim 6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van juli 2019 lag de productie echter nog bijna 6 procent lager.