Proeferij bij Assembly Partner te Dordrecht

100

Een bomvolle zaal met werkgevers en werkzoekenden met een vorm van beperking! Ondanks de nodige afmeldingen (ook hier had de griep toegeslagen) een geweldige opkomst tijdens de Proeferij van donderdag 15 februari bij Assembly Partner te Dordrecht. In een ontspannen sfeer werd er aan diverse tafels volop genetwerkt.

Aan de hand van o.a. een kwaliteitenspel, het zgn. Jenga en een CV-check werd met elkaars kennisgemaakt. Doelstelling was vooral om de talenten van de mensen met de beperking te benoemen. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden een profielfoto te laten maken, kledingtips (Kledingbank Zwijndrecht) te krijgen en samen hapjes (Nannings catering) te maken.

De opening werd opgeluisterd met een interview met Peter Heijkoop, regio-portefeuillehouder en de gastheer Peter Hobbelen (van Assembly Partner). Twee werknemers van Assembly Partner gaven aan dat hun beperking zeker geen belemmering is om volwaardig werknemer te zijn. Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt, het zgn inclusief werkgeverschap, was het leidend in het gesprek. In een paginagroot artikel in het AD werd het ook uitstekend verwoord: “In hun beperking schuilt soms juist de kwaliteit”!

Na afloop werd al de nodige tips gegeven voor een vervolg…..in ieder geval in een grotere ruimte!

Dit evenement is een initiatief van De Normaalste Zaak/99vandrechtsteden en tot stand gekomen in een uitstekende samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden, Werkgevers Drechtsteden, Werkbank Drechtsteden en Hestia Werkt.
Middels onder meer themagroepen zullen een aantal onderwerpen betreffende het inclusief werkgeverschap nu ook verder worden uitgediept!
Info is te vrekrijgen via www.99vandrechtsteden.nl of arievandenherik@denormaalstezaak.nl of per telefoon 0651508417

 

Deel dit artikel: