Projectontwikkelaar presenteert plannen postkantoor

66

Projectontwikkelaar Omnam Group heeft het ontwerp en de plannen voor het voormalige postkantoor op de Coolsingel gepresenteerd.
Eigenaar en ontwikkelaar Omnan Investment Group van het voormalige postkantoor op de Coolsingel presenteerde vandaag, 30 mei, de plannen die het heeft met het pand in een openbare zitting van de Welstandscommissie.

Open pand met woningen en horeca
De plannen beslaan een toren van 150 meter waarbij er plek is voor woningen, horeca, winkels en een vijfsterren hotel. Het voormalig postkantoor blijft qua aangezicht in tact en moet voor bezoekers aan alle kanten te bezoeken zijn, ook vanaf het Rodezand. De imposante centrale hal van Post Rotterdam – zoals het pand oficieel heet – wordt in de plannen verbonden met het achterterrein, dat wordt omgebouwd tot een tweede hal. Daarop komt de toren.

Dag en nacht levendigheid
Volgens projectontwikkelaar Omnam zorgt het ontwerp ervoor dat het prachtige pand teruggeven wordt aan de stad. En heeft dit ook de minste impact op de monumentale waarde. Het moet een complex worden waar overdag en ’s avonds altijd wat te beleven is. Op de begane grond is namelijk ook plek gereserveerd voor winkels, restaurants en cafés. Architectenbureau ODA New York is verantwoordelijk voor het ontwerp. Ook het Nederlandse Architectenbureau Braaksma & Roos is betrokken bij de plannen.

Artist impressions nieuwe toren postkantoor Coolsingel. ©Omnan Group
Artist impressions nieuwe toren postkantoor Coolsingel. ©Omnan Group
Artist impressions van de nieuwe toren die moet verrijzen vanuit het voormalige postkantoor aan de Coolsingel. ©Omman Group

Wanneer kan de bouw beginnen?
Zodra er een complete aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, is de doorlooptijd voor het college om een besluit op die aanvraag te nemen in principe minimaal 6 maanden. Er is sprake van een zorgvuldige procedure waarin alle belangen zullen worden afgewogen. Omdat er sprake is van een rijksmonument geldt er de zogenaamde uitgebreide WABO procedure. Dat wil zeggen dat er eerst een concept besluit ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op de voorgenomen planvorming indienen. Daarna zal het college een weloverwogen besluit nemen op de aanvraag. Tegen dit besluit staat beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State open. Het is dus op voorhand lastig aan te geven wanneer er een omgevingsgunningsvergunning ligt waarmee de bouw kan starten.

Deel dit artikel: