Overig

Provincie Zuid-Holland werkt aan meer transparantie rond risicovolle bedrijven

648

De provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond willen bedrijven en inwoners meer inzicht geven in de regelgeving rond risicovolle bedrijven, en in de naleving van die regels. Doel is om in 2022 de relevante gegevens over alle risicovolle bedrijven in Zuid-Holland digitaal beschikbaar te hebben. De eerste resultaten zullen al sneller merkbaar zijn.

Risicovolle bedrijven zijn bedrijven die werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Denk aan raffinaderijen, (petro)chemie en op- en overslagbedrijven. Deze bedrijven moeten aan zeer strenge veiligheidseisen voldoen om zware ongevallen te voorkomen en de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

Deze regels zijn vastgelegd in verschillende wetten, besluiten en verordeningen en die worden regelmatig aangescherpt. Dat maakt de vergunningverlening ingewikkeld en het is daardoor lastig voor zowel de bedrijven als voor omwonenden en andere geïnteresseerden om op elk moment te weten welke regels nu gelden.

Altijd Actuele Digitale Vergunning

Met de ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning’ willen de provincie Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond het zicht op de regelgeving rond risicovolle bedrijven verbeteren. Doel van dit programma is om een digitale omgeving te realiseren waarin voor provincie, omgevingsdiensten, bedrijven en anderen steeds per bedrijf zichtbaar is aan welke regels een bepaald bedrijf moet voldoen. Ook zal deze digitale omgeving op termijn informatie bieden over de uitstoot van schadelijke stoffen of de hoeveelheid lozingen door de bedrijven.

Gedeputeerde Floor Vermeulen gaf maandag 28 januari het startsein voor het realiseren van het programma: “Met de Altijd Actuele Digitale Vergunning verhogen we de veiligheid van onze omgeving. Tegelijkertijd zorgen we voor minder rompslomp voor bedrijven en overheden. En nog een voordel: het wordt voor inwoners gemakkelijker om na te zoeken welke eventuele risico’s er in hun omgeving spelen, en hoe de provincie en de omgevingsdiensten toezien op het inperken van die risico’s.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here