Reders verwelkomen constructieve CO2-agenda Havenbedrijf Rotterdam

25

De Nederlandse reders omarmen het initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam om een schonere scheepvaart te realiseren. Net als in de zeevaart wordt in de Rotterdamse haven al hard gewerkt om een substantiële rol in de energietransitie te spelen. Als de partijen in de logistieke keten samenwerken draagt dat enorm bij aan de versnelling van de CO2-uitstootreductie.

 “Met een positieve stimulans voor reders om de zeevaart te vergroenen, kiest het havenbedrijf voor constructieve samenwerking binnen de keten. Zonder die samenwerking, die ook de reders voorstaan, redden we het niet. Door deze handelswijze kunnen we echt iets bereiken in het sterk terugbrengen van de uitstoot van CO2”, zegt directeur Annet Koster van redersvereniging KVNR.

Ontwerp schepen al van belang voor behalen milieuwinst

De zeevaart is een mondiale industrie, goed voor het vervoer van ongeveer 90 procent van de wereldhandel. Relatief gezien is het één van de minst vervuilende vormen van transport, maar dat weerhoudt de reders er niet van om schoner te willen varen. Los van de uitkomst bij de IMO deze week, wordt er dan ook al veel gedaan in de zeevaart om steeds sneller te vergroenen. Nederlandse reders laten moderne schepen bouwen, ontworpen en ontwikkeld door een hoogwaardige kennisindustrie die permanent zoekt naar efficiëntie. Zo wordt op de tekentafel al rekening gehouden met het behalen van een zo groot mogelijke milieuwinst.

Alternatieve brandstoffen

De afgelopen jaren zijn door betere ontwerpen substantieel zuinigere schepen op de markt gekomen. Daarnaast spelen ook alternatieve brandstoffen een belangrijke rol. De ontwikkeling van varen op elektriciteit en waterstof staat nog in kinderschoenen, maar LNG is als scheepsbrandstof al steeds meer beschikbaar. Bijvoorbeeld de cruise en ferry industrie is nu dan ook al grootschalig aan het omschakelen naar LNG. Iedere week ligt er in Rotterdam een cruiseschip dat LNG als brandstof gebruikt wanneer het aan de kade ligt. Dit zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar ook minder fijnstof in de stad.

 

Deel dit artikel: