Roger Demkes van De Verkeersonderneming: “Gezamenlijk naar oplossingen voor bereikbaarheid en slimme mobiliteit kijken”

28

Het bereikbaar houden van de regio. De Verkeersonderneming probeert dat te realiseren door asfalt slim te gebruiken en door werkgevers en werknemers slimmer te laten reizen en werken. Bijvoorbeeld door het gehele netwerk slimmer te gebruiken, mensen te stimuleren om anders te reizen en werken en door bedrijven te ondersteunen bij het optimaliseren van hun logistieke efficiency.

 

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/ Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De samenwerking leidt tot een gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken, het versterken en optimaliseren van het (gebruik) van de infrastructuur in en om de regio en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte aanpak. Door de verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan er (nieuwe) oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren. We gaan hierover in gesprek met Roger Demkes, directeur bij De Verkeersonderneming.

Automobilisten verleiden

We merken het allemaal; het wordt steeds drukker op de wegen en alleen het aanleggen van meer asfalt brengt niet de gewenste oplossing. Een belangrijke en één van de bekendste manieren van De Verkeersonderneming om de druk op het wegennet te verminderen is de aanmoediging van automobilisten om de auto te laten staan tijdens de spitsuren. Bijvoorbeeld door een financiële stimulans of het sparen van punten. Volgens Demkes draagt het tijdelijke beloningssysteem bij aan de beoogde duurzame doelstelling. “Met het huidige programma hebben we tot nu toe bijna 16.000 mensen in de regio uit de spits weten te verleiden. Mensen die op een andere tijd of op een andere manier reizen. Onze opdracht was 14.000 spitsmijders, maar we verwachten dat het aantal spitsmijders nog dit jaar boven de 20.000 stijgt.” Met de tijdelijke beloning streeft De Verkeersonderneming naar een structurele gedragsverandering en dat lijkt aardig te lukken. Meer dan de helft van de spitsmijders heeft zijn of haar gedrag aangepast. Toch wil Demkes benadrukken dat er meer manieren zijn om mensen uit de spits te verleiden. “We gaan verder dan alleen sturen, we hebben ook als taak om te informeren, te stimuleren en te faciliteren. Door alleen al de juiste informatie te verstrekken over de diensten waar werkgevers en werknemers gebruik van maken help en prikkel je om andere keuzes te maken.”

Bedrijfsleven
Werkgevers spelen een belangrijke rol in het stimuleren en aanjagen van slim werken en slim reizen van hun medewerkers. Werkgevers hebben daar verschillende redenen voor maar uiteindelijk hebben zij hetzelfde doel voor ogen: werken aan een leefbare en economisch gezonde regio. “We proberen zo veel mogelijk met bedrijven in contact te komen om gezamenlijk naar oplossingen en slimme mobiliteit te kijken. Werkgevers in Rotterdam en regio hebben een platform: het R10-werkgeversnetwerk en voor de Drechtsteden en de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) is er het Platform Samen Bereikbaar. Door met elkaar alternatieven te bespreken wordt er kennis uitgewisseld en inspiratie opgedaan. Deze platforms zijn nog steeds in ontwikkeling en hebben al mooie resultaten opgeleverd. Alleen al tijdens het congres Fast Forward Mobility afgelopen maand hebben weer 14 bedrijven zich aangemeld om mee te doen.”

Mobility as a Service (MaaS)
Een ander voorbeeld van vruchtbare samenwerking met het bedrijfsleven is het Mobility Lab. Demkes: “Samen met onze partners zijn wij het Mobility Lab gestart om startups op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit een kans te geven om zich te ontplooien. Hier zijn mooie ideeën uit ontsproten waarvan sommige al in ontwikkeling of uitvoering zijn.” Voorbeelden van die ideeën zijn een geautomatiseerd fietssysteem, een deelautosysteem, sensoren onder de Erasmusbrug, taxichauffeurs die weten of en waar vrije parkeerplaatsen zijn en speciale brievenbussen voor pakketten. Een andere innovatie die het mogelijk maakt om slimmer te reizen en te plannen is Mobility as a Service (MaaS). “Bij MaaS is het de bedoeling dat reizigers hun reis plannen, boeken en betalen met verschillende modaliteiten via één platform/app. Via de app is het mogelijk voor de reiziger om zijn of haar reis te kunnen plannen, boeken en die ook op verschillende manieren te kunnen maken. Zo kun je heel eenvoudig op het juiste moment en op de juiste plaats gebruik maken van bijvoorbeeld een leenfiets, -auto of taxi.”

Proef Rotterdam The Hague Airport
Demkes vertelt dat er onlangs succesvol met een vorm van Mobility as a Service is geëxperimenteerd bij Rotterdam The Hague Airport. “Om de ontsluiting van de luchthaven met andere vervoermiddelen dan de auto te verbeteren hebben werknemers van Rotterdam The Hague Airport en van bedrijven uit het business park een maand lang allerlei vervoermiddelen getest.  Zo onderzochten zij wat de meest aantrekkelijke vervoermiddelen zijn om van en naar de luchthaven te komen. De werknemers kregen tijdens de proef een alternatief voor hun eigen auto aangeboden. Denk aan bus, fiets of deeltaxi. In het tweede deel van de proef moesten zij zelf plannen hoe zij naar het werk kwamen. Hieruit zijn veel mooie ideeën gekomen. Twee derde heeft na het experiment aangegeven anders te willen reizen dan met de auto. Vooral de deeltaxi is goed bevallen.” Inspelend op het vergroten van de servicegraad voor reizigers met de luchthaven als herkomst of bestemming wordt

Deel dit artikel: