Overig

Rotterdam Topsport geeft sponsoring inhoud en meerwaarde

624

Rotterdam Topsport bestaat 25 jaar. De aantrekkingskracht van de organisatie en haar netwerk zijn onverminderd groot. Maar bedrijven stellen tegenwoordig heel andere eisen dan in de beginjaren. Ondernemers kijken zakelijker naar sponsoring, weet Fred van Duijvenbode. “Terecht vragen ze zich af wat het hen oplevert: wat de meerwaarde is. Tegelijkertijd zijn bedrijven soms ook op zoek naar een maatschappelijke invulling van hun sponsoring. Bij ons kunnen ze hun betrokkenheid bij sport en bij de stad inhoud geven.”

Rotterdam Topsport wordt alom geroemd om wat zij bereikt heeft. Of het nu om evenementen gaat, om het topsport klimaat in de stad of het eigen sponsorbeleid.

Dat succes komt niet vanzelf, vertelt Fred van Duijvenbode, projectmanager Marketing. “Je moet blijven vernieuwen. De wereld verandert en ook de wensen van bedrijven zijn in de loop der tijd gewijzigd.”
Vorig jaar heeft Rotterdam Topsport, met steun van Blauw Research en Bureau

Peter Schuiten, onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de circa negentig sponsors. “Het is goed om uitgebreid en kritisch te kijken of wat we bieden goed aansluit bij hun wensen. Welke activiteiten waardeert men het beste, wat kan beter, wat zouden we kunnen toevoegen?”

Persoonlijk

Begin dit jaar is ook de interne organisatie aangepast. Als consequentie van bezuinigingen door de gemeente kromp het personeelsbestand van Rotterdam Topsport in. Het verlies aan capaciteit is opgevangen door sponsorbegeleiding en communicatie samen te brengen in een nieuwe afdeling Marketing. Naast Van Duijvenbode bestaat dit team uit Lisette Eijgelsheim, Diana Schultz, Simone de Mos en Michel van Jaarsveld.

Met deze samenstelling en slagvaardigheid kunnen de uitkomsten van het sponsoronderzoek in daden worden omgezet. “We kunnen op deze manier ook de sponsors persoonlijk blijven bedienen. Ook als ons netwerk verder groeit. Er zijn nog zo veel bedrijven die wij aan ons willen verbinden. Ze benaderen ons soms ook zelf en we merken het ook in de gesprekken tijdens bijeenkomsten van businessclubs waar we lid van zijn en mee samenwerken.”

Meeslepend

Van Duijvenbode gaat in op twee conclusies van het onderzoek. “De grote, meeslepende evenementen hebben een enorme aantrekkingskracht. Zoals een unieke happening als het WK Beachvolleybal deze zomer. Ook de hoogwaardige hospitality op dat soort momenten stelt men zeer op prijs. Het spreekt voor zich dat we daar mee doorgaan.” De tweede conclusie was dat de sponsors en partners graag meer gelegenheid krijgen om met elkaar in contact te komen. “Daarvoor gaan we meer momenten creëren waarvoor ze in kleine groepen worden uitgenodigd. Bij die grote sportevenementen kun je wel netwerken, maar draait het in de eerste plaats om de sport en de gezelligheid. Met bedrijfsbezoeken en bijvoorbeeld onze Powersessie, die zeer goed scoorde in het onderzoek, bieden we ook een zakelijker omgeving. Op zo’n moment gaan ondernemers de diepte in en kunnen ze achterhalen of ze samen business kunnen doen.”

Fris & Fruitig

Het aantal door Rotterdam Topsport georganiseerde bijeenkomsten – vrijwel altijd in samenwerking met één of meer sponsorpartners – wordt uitgebreid. Een nieuwe formule is Fris & Fruitig: netwerkontbijtsessies op wisselende locaties waar partners elkaar in kleine groepjes ontmoeten. Van Duijvenbode: “Een sponsorpartner treedt op als gastheer. Na een inleiding en rondleiding presenteren de gasten zich tijdens een informeel ontbijt. Dit stimuleert het onderling zakendoen.” De primeur van Fris & Fruitig was 10 juli bij HealthCity Rotterdam Kralingen. De veertien deelnemers waren zeer enthousiast. “De formule bleek te werken. In de eenvoud zit de kracht. Geen lange toespraken of ingewikkelde toestanden. Gewoon op z’n Rotterdams. Dit gaan we eens in de twee maanden doen. Er zijn al een stuk of vijf bedrijven die hebben aangegeven een keer gastheer te willen zijn.”

Samen golfen

Een ander initiatief is van de dinsdag de vaste Rotterdam Topsportdag te maken: vanaf 8 september kunnen sponsors en partners namelijk elke dinsdagavond samen golflessen volgen. Dat gebeurt in samenwerking met Golfcenter Seve. In twintig lessen verspreid over een half jaar zijn er twee cursussen: Starten met Golfen en Masterclass Golf. Voor wie dat wil serveert Golfcenter Seve na afloop een Rotterdam Topsport Business 3-gangenmenu. Een mooie gelegenheid om de vorderingen met het golfen te bespreken en het netwerken voort te zetten. De lesprogramma’s kosten 499 euro. Businessclubleden, Mediapartners en Suppliers ontvangen echter 50% korting en betalen slechts 249 euro. “De Gold en Silver Sponsors mogen zelfs twee mensen gratis laten deelnemen.” De cursus is inclusief een jaarlidmaatschap bij Seve.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdamtopsport.nl/sponsors-en-partners

Wilt u volledig op de hoogte blijven over alle topsport in Rotterdam? Volg Rotterdam Topsport dan via:

@RdamTopsport

Facebook.com/RotterdamTopsport