Rotterdamse ondernemers bundelen krachten

24

Steeds meer Rotterdamse ondernemers bundelen hun krachten in een Bedrijveninvesteringszone (BIZ-gebied). Ondernemers maken daarbij een BIZ-plan en investeren zo gezamenlijk in de kwaliteit van hun gebied.

Een BIZ is een winkelstraat of bedrijventerrein waar alle ondernemers meebetalen aan de verbetering van het gebied. Bijvoorbeeld door de aanpak van zwerfvuil, cameratoezicht. sfeerverlichting of een evenement. Op dit moment zijn er 12 BIZ-gebieden. Met ingang van 2019 komen daar 12 nieuwe gebieden bij: Asterloplein, Boulevard Kralingen, Hart van Katendrecht, Hoogkwartier, Rotterdam Centrum, Nieuwe Binnenweg Centrum, Noorderboulevard, Oude Binnenweg, Winkelgebied Plein ’53, Prinsenplein, Witte de Withkwartier en het bedrijventerrein Pothof.

Rotterdam Centrum grootste BIZ van Nederland

Wethouder Barbara Kathmann (o.a. Economie) is blij dat er onder ondernemers veel animo is om aan een BIZ-gebied deel te nemen. “Het mooie aan een BIZ is dat het een collectieve investering in je eigen gebied is, waardoor het grote meerwaarde heeft. Doordat er een plan ter stemming wordt gebracht, weet een ondernemer ook precies wat hij ervoor terugkrijgt.” Dit jaar heeft de gemeente voor het eerst kwartiermakers ingezet, ingehuurde deskundigen die een gebied helpen bij de totstandkoming van een BIZ. Met succes, aldus Kathmann. “het aantal van twaalf BIZ’en is een fantastisch resultaat en het is natuurlijk helemaal mooi dat Rotterdam Centrum het grootste BIZ-winkelgebied wordt van Nederland.”

BIZ-plan

Ondernemers (eigenaren of gebruikers/huurders) bepalen zelf of zij een BIZ-gebied willen worden. Zij maken een plan waarin staat wat zij willen doen en hoeveel geld zij daarvoor nodig hebben. De gemeente beoordeelt het plan en doet vervolgens een draagvlakmeting onder alle ondernemers in het betreffende gebied. Als de meerderheid van de ondernemers uit het gebied vóór stemt, wordt een BIZ opgericht.

Eerlijke lastenverdeling

Het voordeel van een BIZ is dat alle ondernemers in een gebied bijdragen. Want bij een meerderheid van stemmen zijn alle ondernemers in dat gebied verplicht de BIZ-bijdrage te betalen. Dit is het grote verschil met de situatie waarbij een ondernemersvereniging met de pet rondgaat en vaak met moeite een gedeelte van de ondernemers meekrijgt om iets gezamenlijks te ondernemen. Bij een BIZ int de gemeente geld van alle ondernemers in een gebied, dat de ondernemersgroep na uitkering weer kan uitgeven aan bepaalde activiteiten voor het gezamenlijk belang. Met de BIZ kunnen juist extra activiteiten worden gerealiseerd.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 1 februari 2019 aanmelden voor een nieuwe BIZ met ingang van 2020. Op https://www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone/ is meer informatie daarover te vinden, inclusief een informerend filmpje over BIZ.

Deel dit artikel: