Samen Bereikbaar BAR doelstelling 10% uit de spits

226

Donderdag 5 oktober vond in de in de gemeente Ridderkerk landelijk gelegen Hofstede De Paradijshoeve een door Samen Bereikbaar, de Provincie Zuid-Holland en de drie BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) georganiseerde bijeenkomst plaats over het initiatief om 10% reductie tijdens de spits te realiseren. De informatieve en succesvolle bijeenkomst werd bijgewoond door een vijftigtal ondernemers en bestuurders.

Namens de gemeente Ridderkerk verwelkomde wethouder Volbregt Smit de gasten en ging hij in op de geformuleerde doelstelling, om samen met voornoemde partijen het bedrijfsleven te motiveren en te stimuleren om met alternatieve vervoersoplossingen te komen en m.n. om verkeersbewegingen tijdens de spits zoveel als mogelijk te minimaliseren. Wethouder Peter Luijendijk van de gemeente Barendrecht vertelde dat zijn gemeente komende week een extra verbinding zal openen onder de A29 door, zodat er in elk geval al minder verkeer gebruik zal maken van de wegen rondom de op- en afrit van de A29. Jacqueline de Leeuwe, wethouder van Albrandswaard hoopt dat er ook extra gekeken gaat worden naar samenwerking met Rotterdam, vooral ook om de snelfietsroutes te bevorderen.

Anna Schouten van Samen Bereikbaar ging bij haar inleiding in op het stimuleren van gedragsverandering. De fundering onder haar verhaal was: ‘maak het aantrekkelijk’, ‘maak het relevant‘ en ‘maak het mogelijk’. Vervolgens betrok zij Arjan Kraaijeveld van GKB bij haar presentatie. Hij kwam met een aantal mooie en interessante oplossingen waarvoor hij met zijn bedrijf inmiddels heeft gekozen. Namens de Provincie Zuid-Holland presenteerde Allard Pannekoek, programmamanager Fiets bij de provincie, een plan voor snelfietsroutes voor deze regio. Tot slot ging Chrétienne Hoek van Turnn in op de MaaS app en aanverwante diensten om medewerkers te verleiden om slimmer en duurzamer te reizen.

Moderator deze avond was Cees Vingerling en hij stelde de bezoekers na de inleidingen in de gelegenheid om vagen te stellen of om zelf enkele suggesties te doen om tot 10% reductie tijdens de spits te komen. Hier kwamen ook weer enkele fraaie ideeën en potentiële (deel)oplossingen ter sprake. Aan het eind van de bijeenkomst ondertekenden Amega, Rabobank, GKB, Van Gelder, VBO Fresh World, HJ Media Groep, Van Pelt Recycling, IKEA, Visser & Visser en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk een intentieverklaring om tot 10% reductie te komen.

Bedrijven die meer informatie wensen over dit initiatief of meteen aan willen sluiten kunnen contact opnemen met Anna Schouten van Samen Bereikbaar. De avond werd afgesloten met een netwerkbijeenkomst, waarbij de diverse mogelijkheden, tips en visitekaartjes werden uitgewisseld.

Deel dit artikel: