Samen Bereikbaar motiveert bedrijven te kiezen voor de fiets

26

27 september was een zonnige nazomerdag in Ridderkerk, het leek wel Indian Summer zoals Amerikanen dat noemen. Desondanks geen moment voor indianenverhalen, want ondernemers besteedden hun lunchtijd aan een leerzame bijeenkomst over de fiets, georganiseerd door Samen Bereikbaar.

Anna Schouten, projectleider van het platform Samen Bereikbaar, heette een dertigtal bezoekers welkom voordat ze het woord gaf aan wethouder Peter Meij. De wethouder van Verkeer en Vervoer van Ridderkerk kreeg de lachers snel op zijn hand toen hij de vraag stelde waar hij het antwoord al op kon weten. Peter Meij: “Ik neem aan dat u allemaal op de fiets bent gekomen?”. Het gegrinnik was veelzeggend. Peter Meij vervolgt: “Op deze prachtige locatie van Paviljoen Struis moet je je tweewieler tegen een boom parkeren. Dat nodigt niet uit, dat is jammer want fietsen is sneller, goedkoper en gezonder. Ik ben zelf in september vorig jaar gaan fietsen als voorbereiding op mijn deelname aan de vierdaagse van Nijmegen. Met de fiets krijg ik minder stress en maak ik mijn hoofd lekker leeg. Kennelijk denk ik daar niet als enige zo over, want alle Nederlanders fietsen met elkaar op jaarbasis 15,5 miljard kilometers. We ervaren een afstand van 15 kilometer voor woon- werkverkeer als te overzien. Als we dat weten, dan kan het een doel zijn om 10% automobilisten tijdens de spits uit de auto te halen. Als gemeente Ridderkerk hebben wij als werkgever ook nog het nodige te doen om dat cijfer te halen. We sloten ons ook aan bij Samen Bereikbaar.” Anna Schouten vraagt: “Wanneer is deze middag voor u geslaagd? Peter Meij: “Laten de aanwezige ondernemers hun best doen om voor de Kerst één of twee medewerkers op de fiets naar het werk te laten komen die nu dagelijks nog in de auto zitten.”

Anna Schouten: “Vandaag zijn er experts uitgenodigd die vragen kunnen beantwoorden van praktische en fiscale aard met betrekking tot de fiets. Dat is nodig want alleen nieuwe wegen aanleggen voor auto’s is niet voldoende. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de A4 door Midden-Delfland, binnen no time stapelden de files zich daar ook alweer op. In deze omgeving staan we ook voor een enorme opgave met de economische groei en het onderhoud aan de A15, A16, N3, Heinenoordtunnel en de Van Brienenoordbrug. De fiets kan echt bijdragen om het extra ongerief af te laten nemen. Op dit moment fietst 13% van de mensen naar het werk, terwijl dat 45% zou kunnen zijn, als de afstand binnen de 7 kilometer blijft. Met de elektrische fiets kun je daar nog eens 18% bij optellen.”

De overheid zet in op snelfietsroutes, Monique Verweij, projectleider bij de Provincie Zuid-Holland, is aanwezig en heeft de komst van de Snelfietsroute F15 IJsselmonde in beeld gebracht met een keurig overzicht. Monique: “Voor het realiseren van een snelfietsroute kunnen we meestal bestaande fietspaden die van gemeente naar gemeente gaan gebruiken. Die verbeteren we, bijvoorbeeld door haakse bochten vloeiender te maken, fietsers voorrang te geven op kruispunten of verkeerslichten voor de fietsers gunstiger in te regelen. We proberen het fietsen dus prettiger te maken en zodoende te stimuleren, en waar nodig leggen we ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aan. Ik vind het fijn om vandaag aanwezig te zijn want we hebben u, werkgevers nodig om mensen te stimuleren om ook daadwerkelijk op de fiets te stappen.”

Anna vervolgt: “Arjan Verschoor van de gelijknamige fietswinkel in Ridderkerk is aanwezig en heeft een snelle en hippe elektrische fiets neergezet, de fiets is ook voorzien van GPS en zo kan een werkgever die fietsen ter beschikking stelt, zien waar de fiets zich bevindt. Arjan biedt u aan om een probeerfiets te testen binnen uw onderneming.”

Ga toch fietsen

Roel Lenoir, fietspromotor van Haaglanden en Rijnland (regio Leiden), zette de verschillen tussen de elektrische fiets met trapondersteuning en de snelle elektrische fiets (speed pedelec) uiteen. “Voor de gewone elektrische fiets geldt geen minimumleeftijd, geen rijbewijs, geen WA-verzekering, hij kan rijden op het fietspad en hij heeft geen kenteken. Zelf rijd ik op een snelle fiets van Leiden naar Den Haag, draag ik een helm, heeft mijn fiets een gele kentekenplaat en een WA-verzekering. Op de rijbaan mag ik 45 kilometer rijden maar dan moet ik wel meetrappen, anders krijg ik het trouwens te koud op de niet-zomerdagen. Op het fietspad binnen de bebouwde kom, mag ik op het bromfietspad maximaal 30 kilometer rijden. Om werknemers te stimuleren, is een goede fietsstalling belangrijk. Op zijn minst is die overdekt en het liefst als droogruimte inpandig, zodat ook natte kleding kan drogen. Ook een mogelijkheid om te douchen helpt. Werkgevers kunnen ook twee of drie fietsen ter beschikking stellen voor de werknemers. Vraag of werknemers twee dagen op de fiets komen, want om direct vijf dagen te vragen is aanvankelijk te veel. Met de ‘ringring’ fiets app kun je bijhouden hoeveel calorieën je verbrandt, hoeveel geld je bespaart, en kun je sparen voor goede doelen. Ook is het een goed idee om als werkgever eens in de zoveel tijd, een fietsenmaker langs te laten komen op het bedrijf, die gebreken aan de fiets van de medewerkers verhelpt.”

Meten is weten en geld speelt een rol

Aan de hand van een digitale enquête (mentimeter) werd de fietspotentie onder de aanwezige ondernemers gemeten en konden zij ook vragen stellen. De fiscale aspecten kregen de volle aandacht. Zo kan de werkgever voor de fiets net als voor de auto 19 ct p/km vergoeden aan de werknemer. 1 op de 3 fietsende werknemers krijgt dat nu nog niet. De werkgever kan zelfs de aanschaf van een fiets financieren en de werknemer het laten terugbetalen met de reiskostenvergoeding. Het rentevoordeel wordt dan niet belast door de fiscus, zolang het aan de fiets wordt besteed. De privébijtelling die in 2020 van kracht wordt, gaat niet op bij deze voorfinanciering. Dat geldt wel als de werkgever de fiets aanschaft en om niet, ter beschikking stelt aan de werknemer.  Jaco van der Pligt van Visser & Visser Accountants, zelf een enthousiaste fietser van huis naar het werk, kent alle fiscaliteiten omtrent het verstrekken van een fiets aan werknemers op zijn duimpje. Toch wijst hij vooral niet zozeer naar de fiscale voordelen maar meer op de gezondheidsaspecten van het fietsen.

Honing maatregelen versus azijn maatregelen

Monique Verweij geeft aan dat de Provincie Zuid-Holland alleen nog maar een parkeergarage heeft voor bezoekers, omdat er een keuze is gemaakt om de werknemers niet of zo min mogelijk met de auto naar het werk te laten komen. Monique: “In het begin was dit even wennen. Maar de alternatieven zijn heel goed geregeld: iedereen mag gebruik maken van een NS Businesscard waarmee je ook een OV fiets kunt gebruiken voor het laatste deel van je reis. Er zijn deelauto’s en deelfietsen. Uiteindelijk zie je dat het steeds gewoner wordt. Voor uitzonderlijke situaties vind je altijd wel een maatwerkoplossing. Ik kan alleen mijn kilometers per auto declareren als het alternatief meer dan 1,5 maal de tijd bestrijkt dan ik met de auto nodig heb om op mijn bestemming te komen.” Anna: “We noemen dat honing en azijn maatregelen. Honing is het stimuleren door geld ter beschikking te stellen, een prijsvraag met beloning uitloven of een fietskilometervergoeding te geven. Azijnmaatregelen zijn ontmoedigingsmaatregelingen, zoals het naar beneden brengen van de 19 ct p/km van automobilisten naar bijvoorbeeld 10 ct p/km. Het beste is altijd om veranderingen voor elkaar te krijgen zonder opgelegde maatregelen. Daarom roepen wij alle aanwezigen op om uit vrije wil te kijken wat men binnen het bedrijf kan doen om de doelstelling ‘haal 10% uit de spits’ te halen met elkaar. Ga werken op andere tijden, ga carpoolen en ga toch fietsen!”

Deel dit artikel: