Schonere lucht dankzij landelijk verbod varend ontgassen

29

De provinciale verboden voor het zogenoemde ‘varend ontgassen’ op schepen worden uitgebreid naar een landelijk verbod.

Varend ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met de stoffen werken. Binnenvaarttankers laten tijdens het varen nu nog vaak schadelijke dampen van ladingresten naar de open lucht ontsnappen.

De provincie Zuid-Holland heeft al verboden ingevoerd op het varend ontgassen van benzeen (sinds 2015) en van benzeenhoudende stoffen (sinds 2016). Ook diverse andere provincies hebben inmiddels verboden ingesteld. Door de uitbreiding van de provinciale verboden naar een landelijk verbod in 2020 wordt het eenvoudiger om tegen overtreders op te treden. Het landelijke verbod heeft als doel om te komen tot een beperking van nog eens 98% van de huidige uitstoot van deze schadelijke stoffen in 2023.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 28 mei 2018 met provincies en bedrijven besloten tot de oprichting van een taskforce om de invoering van het landelijk verbod soepel te laten verlopen.

Gefaseerde invoering
De invoering begint met een landelijk verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan 10%benzeenhoudende vloeistoffen in 2022 en tenslotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. Het doel is de dampen van gevaarlijke ladingen te hergebruiken als grondstof, zodat een milieuvriendelijke kringloop ontstaat. Waar dat niet lukt, kunnen schepen terecht bij ontgassinginstallaties aan de wal en mobiele installaties op het water.

Het verbod op varend ontgassen past in een bredere trend van initiatieven van zowel provincies als private partijen in de binnen- en zeevaart, waarbij het motto is: de vervuiler betaalt. Zo werd vorige maand een mondiaal akkoord getekend om de CO2-uitstoot van zeeschepen terug te dringen, en 2 weken geleden sloot minister Van Nieuwenhuizen met verladers, het havenbedrijf Rotterdam en producenten een akkoord om paraffinelozingen op zee te stoppen. Een overkoepelende Green Deal met de hele maritieme sector voor verdere verduurzaming volgt nog voor het eind van dit jaar.

Deel dit artikel: