Overig

Subsidie voor 7 extra projecten binnen de erfgoedlijnen

458

Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten hebben op 13 juli 2021 besloten om subsidie beschikbaar te stellen aan 7 extra projecten binnen de erfgoedlijnen. De Museumloods Fortresse, het Bastion in Brielle, het Hollandiagebouw in Vlaardingen en Fort Wierickerschans in Bodegraven kunnen binnenkort hun subsidie aanvraag binnen het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 indienen. Ook een drietal projecten rondom de Limes, de trekvaarten en het Samenwerkingsverband 1572 kunnen een subsidie tegemoet zien. Deze projecten zijn toegevoegd aan het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 dat eerder is vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

De 7 projecten

Voor de ontwikkeling van de onlangs uitgebreide erfgoedlijn Goeree-Overflakkee/ Voorne-Putten/ Hoekse Waard wordt bijgedragen aan de Museumloods Fortresse Holland in Hellevoetsluis en Bastion IX in Brielle. In Bodegraven wordt gebouw 1830 van Fort Wierickerschans geschikt gemaakt voor ontvangst van publiek. Om de beleefbaarheid van de Limes te vergroten wordt bijgedragen aan de Limes apps. In de erfgoedlijn Trekvaarten wordt het ontstaan van de trekschuit in beeld gebracht van boom tot boot, waarbij ook over de provinciegrenzen wordt gekeken. Daarnaast wordt in de erfgoedlijn Trekvaarten bijgedragen aan de restauratie van het Hollandiagebouw in Vlaardingen. Tot slot wordt bijgedragen aan het samenwerkingsverband 1572 dat vanuit de geschiedenis bijdraagt aan het gesprek over vrijheid, verbondenheid, verdraagzaamheid en verscheidenheid.

De Zuid-Hollandse erfgoedlijnen

De provincie werkt met 7 erfgoedlijnen: Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, Landgoederenzone, Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten en Waterdriehoek, met elk een eigen erfgoedtafel. Elke erfgoedlijn vertegenwoordigt een groep monumenten die aan een geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of een trekvaart). Zij vertellen daarbij het bijzondere verhaal van dit gebied of deze waterlopen mét hun monumenten, zoals bunkers, kastelen, landgoederen en trekvaarten. Zij vormen zichtbare restanten van onze geschiedenis. De erfgoedtafels doen dat samen met zo’n 300 partijen, duizenden betrokkenen en heel veel enthousiaste vrijwilligers. Op die manier maken zij het erfgoed bekend, zichtbaar en toegankelijk voor een groot publiek. Nu en in de toekomst.

Nieuwe voorzitter erfgoedlijn Waterdriehoek

Iedere erfgoedtafel wordt begeleid door een onafhankelijk voorzitter. Voor de erfgoedlijn Waterdriehoek is de heer (Dominic) Schrijer afgelopen week aangetreden als voorzitter. De heer Schrijer was o.a. wethouder in Rotterdam en burgemeester van Zwijndrecht en is bekend met de maritieme industrie in het gebied. Hij zal zich in de komende jaren, samen met de erfgoedtafel, inzetten om de Waterdriehoek met het maritieme industriële erfgoed verder op de kaart te zetten. De heer Schrijer heeft de heer (Piet)Hoogendoorn opgevolgd die na 9 jaren afscheid heeft genomen als voorzitter van de erfgoedlijn Waterdriehoek.