Dienstverlening

Succesvolle bedrijven.Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

930
Lampjes

U kent ze wel; bedrijven die maar niet doorbreken. Het gaat allemaal wel, maar het spettert er niet van af. Men blijft achter bij de rest. Wat is hier de oorzaak van? Wat doen succesvolle bedrijven anders? Eigenlijk is het allemaal heel eenvoudig. Succesvolle bedrijven weten waarom zij bestaan. Zij vertegenwoordigen maatschappelijke waarde. Zij kennen een doel.

Hun bestaansgrond zit ‘m in de grote ‘waarom’ vraag. Waarom bestaan wij? De activiteit is niet als vanzelf ontstaan, maar heel bewust is het bedrijf gestart, met vallen en opstaan, doorgestart en volwassen geworden. De missie is duidelijk en de mensen binnen de organisatie weten wat hen te doen staat.

Een succesvol bedrijf moet winst maken, groeien en bloeien. Dat vraagt visie en strategie. Professie, passie en plezier spelen dan een belangrijke rol. Men denkt na over de organisatie, de klanten, de producten en diensten. Er is een ‘open mind’ als het gaat om innovatie, vernieuwing, aanpassing en verandering. Het is een dynamische omgeving. Om contact te houden met de markt is er een goede uitwisseling van gedachten en ideeën. De communicatie met de klant verloopt effi ciënt, waarbij de behoefte van de klant centraal staat. Om dat te bereiken is er binnen het bedrijf veel kennis over de klant beschikbaar.

Succesvolle bedrijven kenmerken zich daarnaast door een sterk team van medewerkers. Succesvolle ambitieuze mensen, met daadkracht en vasthoudendheid. Men wil opvallen, presteren en elkaar stimuleren. Deze medewerkers zijn gewaardeerde medewerkers. Zij worden serieus genomen, hebben een hoog eigen verantwoordelijkheidsgevoel en beschouwen ‘de zaak’ als ‘hun zaak’. Dat vraagt van de directie verbindend en coachend leiderschap. De leider moet mensen tot ontwikkeling laten komen, hen tot grotere prestaties uitdagen, zonder dwang en overspannenheid, maar versterkend, opofferend en tegelijk duidelijk.

Echter, het gaat in dit alles om het vinden van de juiste balans. Alle drie genoemde aspecten -de bestaansvraag, de visie en strategie en de bemensing- moeten evenveel aandacht krijgen. Het dient een samenspel te zijn van krachten. Wanneer het één boven het ander gaat ontstaat er disbalans. Een bedrijf moet niet ten onder gaan aan idealen of het verliezen van maatschappelijke relevantie. Ook dient het personeel weliswaar volle aandacht te krijgen maar het mag nooit ten koste gaan van de markt en prijs. Evenwicht in kosten en opbrengsten. Een gezonde verhouding tussen persoonlijk- en organisatiebelang is voorwaarde voor betrokkenheid.

Wat heeft dit succes tot gevolg? Er stroomt energie door de organisatie. Vitaliteit en perspectief. Er is aandacht voor elkaar en de omgeving. Men is bewust bezig om -naast organisatie-belangen- het maatschappelijk belang te dienen. Mens, milieu en duurzaamheid zijn een onderdeel geworden van de bedrijfsuitoefening.

Waar komt deze energie vandaan? Vanuit bevlogenheid, passie en betrokkenheid! Het zijn vooral de mensen binnen de organisatie die dit op-wekken en in stand houden. Energie die het werken binnen het bedrijf leuker maakt en de klanten aantrekkelijker doen lijken. Dit versterkt elkaar en zal zeker leiden tot succes.