Vergoeding van de voorgeschoten begrafeniskosten

27

Een begrafenis (of crematie) kost geld. De kosten van de begrafenis moeten uit de erfenis worden betaald door de erfgenamen (bijvoorbeeld de kinderen) van de overledene. Indien de kosten van de begrafenis worden betaald door iemand die geen erfgenaam is, bijvoorbeeld de nieuwe partner van de overledene, kan er discussie ontstaan over het vergoeden van die kosten. Aangezien er steeds meer samengestelde gezinnen bestaan, is het bestaan van die discussie reëel. Kan de nieuwe partner de betaalde kosten terugkrijgen?

De nieuwe partner zal de begrafeniskosten moeten betalen aan de begrafenisonderneming, aangezien de nieuwe partner ook de opdracht zal hebben gegeven. Daar valt weinig tegen te doen. Als de erfgenamen niet vrijwillig de begrafeniskosten uit de nalatenschap willen betalen, kan de nieuwe partner in een procedure betaling vorderen van de erfgenamen. De nieuwe partner kan zich namelijk op het standpunt stellen dat de belangen van de erfgenamen zijn behartigd door de begrafenis te regelen en de begrafeniskosten te betalen. Dat wordt ook wel zaakwaarneming genoemd. De rechtbank zal echter moeten beoordelen of de nieuwe partner de belangen van de erfgenamen op “redelijke grond” heeft behartigd voordat de vordering kan worden toegewezen.

In een geval waarin een overledene al jaren (bijvoorbeeld vanwege een vechtscheiding) geen contact meer had met zijn kinderen (die nu erfgenamen zijn), heeft de rechtbank geoordeeld dat de nieuwe partner daardoor niet zomaar kon aannemen dat de kinderen de begrafeniskosten hadden willen maken en betalen. Er bestond geen redelijke grond. De nieuwe partner staat dan met lege handen. De kinderen hoeven de begrafeniskosten niet te vergoeden. Ook moet de hoogte van de begrafeniskosten in verhouding staan tot het inkomen en vermogen van de overledene. Indien de begrafeniskosten veel te hoog zijn, zullen de erfgenamen wellicht maar een deel hoeven te vergoeden.

Dit voorbeeld wijst erop dat het belangrijk is om af te spreken wie opdracht geeft aan de begrafenisondernemer, wie de begrafeniskosten betaalt en hoe hoog de begrafeniskosten zijn, ook al ligt het ongetwijfeld zeer gevoelig. Zeker in samengestelde gezinnen zal dat niet altijd even makkelijk zijn. Het uitgangspunt is dat de begrafeniskosten uit de erfenis worden betaald. Mocht dat problemen opleveren, ook omdat er geen geld in de nalatenschap zit, dan kan ik erfgenamen of de nieuwe partner adviseren of bijstaan in een dergelijke kwestie of procedure. Neem voor vragen contact met mij op of kijk op www.herikverhulst.nl.

Deel dit artikel: