Vertrouwen producenten positiever

19

Na twee dalingen op rij, is het producentenvertrouwen weer toegenomen. Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in april naar 9,8 in mei, maakt het CBS bekend. Dat is de op twee na hoogste waarde ooit. Producenten waren in mei vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.

Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)gemiddelde van de deelvragen
Positiever over de verwachte bedrijvigheid. Producenten in de industrie waren in mei positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Hun oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook. Ze waren echter negatiever over de voorraden gereed product.

Voor eerst in ruim een jaar zijn niet alle deelindicatoren positief. Zo is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

De andere twee deelindicatoren blijven op een hoog niveau. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief
Al meer dan een jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in mei het meest positief. Ook in de transportmiddelenindustrie zijn de ondernemers bovengemiddeld positief.

Hout-, bouw-materialen
Transportmiddelen
Voeding- engenotmiddelen
Textiel, kleding,leer
Aardolie en chemie
Elektrotechnischeen machine
Papier en grafische
Basismetaal,metaalproducten
Papier en grafische

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklasse (seizoengecorrigeerd), mei 2018gemiddelde van de deelvragen
Productie industrie 3,5 procent hoger in maart
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 3,5 procent hoger dan in maart 2017. De stijging is kleiner dan in februari. Al tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische industrie groeide in maart 2018 opnieuw het sterkst.

Vertrouwen Duitse ondernemers nagenoeg stabiel Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) was in mei nagenoeg even hoog als in april. Daarmee stabiliseert de indicator na drie dalingen op rij in de voorgaande maanden. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in maart ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder.

Deel dit artikel: