Overig

Wat kost het om bestaande woningen klimaatbestendig te maken?

898

Provincie Zuid-Holland

Om corporaties te helpen bij het klimaatbestendig maken van woningen gaf de provincie opdracht benodigde kosten, financiële instrumenten en impact in kaart te brengen.

De kosten om bestaande woningen klimaatbestendig te maken zijn beperkt in verhouding tot de kosten van reguliere renovaties, blijkt uit een verkennend onderzoek dat adviesbureau Deloitte uitvoerde in opdracht van de provincie.

Zuid-Holland krijgt vaker te maken met weersextremen zoals hitte en wateroverlast. Woningcorporaties staan voor de uitdaging om hun woningen hierop voor te bereiden. Om het wooncomfort te behouden en schade en overlast te voorkomen zijn maatregelen nodig. Woningcorporaties hebben echter onvoldoende kennis over de kosten van deze maatregelen en de effectiviteit daarvan. Daarom gaf de provincie adviesbureau Deloitte opdracht om een verkenning te doen naar de kosten en financiële instrumenten om bestaande woningen klimaatbestendig te maken.

Van zonwering tot witte gevels

De verkenning laat zien welke mogelijkheden er zijn om woningen klimaatbestendig te maken, van een minimum aanpak tot meer ambitieuze maatregelen. Voorbeelden zijn waterdoorlatende bestrating, groene gevels, zonwering, regentonnen en sedumdaken. Deloitte bracht verschillende pakketten maatregelen in kaart, variërend van enkele duizenden euro’s per woning tot boven de 10.000 euro per woning.

Conclusies

De meerkosten van klimaatadaptieve maatregelen zijn beperkt in verhouding tot de kosten van andere renovaties, terwijl ze van groot belang zijn voor het wooncomfort en de gezondheid van inwoners. Door slim te investeren en de maatregelen te koppelen aan geplande renovaties of de energietransitie kunnen de kosten verder gedrukt worden. Toch is het nemen van deze maatregelen niet makkelijk voor corporaties. Klimaatadaptatie is slechts een van de vele onderwerpen waar zij voor aan de lat staan, denk ook aan de energietransitie en de woningnood. Het is vooral de optelsom daarvan die problematisch kan zijn.