Overig

Windmolens langs Nieuwe Waterweg in gebruik

372
windmolens met blauwe lucht

Zes windmolens van elk 175 meter hoog langs de Nieuwe Waterweg zijn klaar en leveren inmiddels groene stroom voor ruim 20.000 huishoudens.

Het windmolenpark werd donderdag 13 juni feestelijk geopend. De bouw nam ongeveer 7 maanden in beslag.

CO2-uitstoot fors terugbrengen

Windpark Nieuwe Waterweg vloeit voort uit het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam (PDF). Vijftien gemeenten, de Stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) sloten dit convenant om de regionale CO2-uitstoot fors terug te brengen.

Wethouder Arno Bonte: ‘Binnen tien jaar tijd willen we de CO2-uitstoot halveren. Om dat doel te halen hebben we de komende jaren heel veel extra windenergie nodig. Het Windpark Nieuwe Waterweg levert een belangrijke bijdrage. En het mooie is dat dat ook nog eens in goed overleg met omwonenden is gebeurd.’

Meer windmolenparken

Het is het derde windmolenpark dat Eneco in korte tijd in de regio Rijnmond heeft neergezet. Eerder bouwde het Rotterdamse energiebedrijf samen met Vattenfall al een windmolenpark op de Slufterdam en binnenkort is ook het windmolenpark Hogezandsepolder in de Hoekschewaard klaar. Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om in 2025 370 MegaWatt (MW) windvermogen binnen de gemeentegrenzen te realiseren. 370 MW is genoeg voor het jaarlijkse energieverbruik van ruim 240.000 huishoudens.