Overig

Yogi Lama Choenyi – The ability to memorize connect to concentration

889

Tijdens de Europort Exhibition for Maritime Technology op 6 november jongstleden in Ahoy Rotterdam, heeft de Netherlands Maritime Technology een masterclass t.b.v. deze Human Capital Day georganiseerd. Een van de sprekers was o.a. Yogi Lama Choenyi. Tijdens deze bijeenkomst waren ongeveer 20 bedrijven vertegenwoordigd.

Tijdens de Europort Exhibition for Maritime Technology op 6 november jongstleden in Ahoy Rotterdam, heeft de Netherlands Maritime Technology een masterclass t.b.v. deze Human Capital Day georganiseerd. Een van de sprekers was o.a. Yogi Lama Choenyi.

Tijdens deze bijeenkomst waren ongeveer 20 bedrijven vertegenwoordigd.

Yogi Lama Choenyi komt uit het gebied van de Himalaya in Tibet. Twee jaar geleden is hij naar Nederland gekomen. Vrij recent is hij zijn eigen onderneming “Join and Connect Consultancy” gestart.

Daarnaast heeft hij zijn Stichting White Lotus World Peace Buddhist Centre opgericht.

Zijn doel is om een Dharma- (Sanskriet voor Mindchange) en Kenniscentrum op te zetten. Dit hoopt hij tezamen met het bedrijfsleven en wetenschappers te verwezenlijken.

Zijn wens is om een wereldwijde duurzame en solide samenleving te creëren.

Hij heeft tips gegeven hoe de Maritieme en Offshore branche en het bedrijfsleven in het algemeen getalenteerd personeel kan aantrekken en behouden.

Hoe behoud je een “Open Mind” en kun je zonder vooroordeel luisteren? Hoe kun je een juiste levenshouding ontwikkelen? Zijn antwoord daarop is dat je positieve gedachten kunt leren cultiveren. De technieken die hij aandraagt zijn eenvoudig, helder en praktisch. De techniek bestaat in de kern uit negatieve gedachten om te leren buigen naar positieve gedachten. De concentratietechnieken maken hier eveneens onderdeel van uit.

Yogi Lama Choenyi eindigt zijn presentatie met een belangrijke vraag van Z.H. Dalai Lama: “Wij leven nu in de 21ste eeuw. Sinds 100 jaar hebben wij een enorme technologische ontwikkeling doorgemaakt. Echter, ondanks deze ontwikkeling, zijn de maatschappelijke en sociale problemen groter geworden. Wij willen allen gelukkig zijn, met ons gezin, onze vrienden en ons werk. Maar zijn wij door deze ontwikkeling vriendelijker en meer betrokken geworden?”

Olivier Stuip van Damen Shipyards Academy zegt: ” Het is belangrijk onze collega’s aandacht te geven. Het vertaalt zich in oprechte interesse, zoals: Hoe ging de vergadering? Hoe was je weekend? Eenvoudige, oprechte inlevende en betrokken vragen stellen, maakt dat personeel zich welkom en geborgen voelt. Het lijkt hem waardevol, wanneer het gedachtegoed van Yogi Lama Choenyi door simpele en concrete voorbeelden/oplossingen/tips aan het bedrijfsleven wordt verbonden. Dan kan men er naar luisteren en zich er dieper mee verbinden.