Zuid-Holland inspireert buitenlandse partners met aanpak schone lucht

14

Zuid-Holland is op de goede weg als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit. Door ervaringen te delen en te leren van buitenlandse partners kunnen we nog betere resultaten boeken. Dat stelde gedeputeerde Rik Janssen tijdens een internationale conferentie op 19 september in Douai, bij Lille (Frankrijk).

Janssen was een van de sprekers tijdens de ‘Séquence transfrontalière du séminaire Qualité de l’Air’ (seminar Grensoverschrijdende samenwerking luchtkwaliteit) die werd georganiseerd door de Franse regio Hauts-de-France. Naast gedeputeerde Janssen spraken onder anderen vertegenwoordigers van de regio Hauts-de-France, het secretariaat-generaal van de Benelux, de stad Genève en Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik. “Sinds de start van ons programma Lucht in 2009 is de concentratie stikstofoxide in Zuid-Holland afgenomen met 20%. Ook is de concentratie fijnstof afgenomen met 27% tot onder de grenswaarde. De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert overigens strengere richtlijnen dus onze inzet blijft noodzakelijk.”

Openbaar vervoer

Op het gebied van openbaar vervoer heeft de provincie bepaald dat de uitstoot van alle bussen vanaf 2030 nul moet zijn. Dat betekent dat er vanaf dat moment alleen nog maar elektrische en waterstofbussen mogen rijden. De eerste kansrijke stappen daar naartoe zijn inmiddels gezet. Bij nieuwe aanbestedingen is het streven om zoveel mogelijk ‘zero-emission’ bussen te laten inzetten. De nieuwe vervoerder in Dordrecht heeft laten weten dat de complete dienstregeling met 45 emissieloze bussen wordt uitgevoerd. Ook in Leiden gaan alle 23 stadsbussen elektrisch rijden.

Stedenbaan en N59

In 2008 startte de provincie met andere publieke en private partners het Stedenbaanproject, met als doel om stadscentra beter toegankelijk te maken en forenzenvervoer per auto te beperken.

Een ander voorbeeld is de N59. Deze provinciale weg wordt getransformeerd tot energieneutrale weg, waarbij duurzaamheid wordt gecombineerd met efficiëntie en veiligheid. In dit project werken Zuid-Holland, de provincie Zeeland, lokale gemeenten en bedrijven samen.

Vaarwegen

De provincie is beheerder van een groot deel van de vaarwegen in Zuid-Holland en loopt momenteel voorop met concepten als de ‘slimme waterweg’ en ‘slimme besturingscentra’. Gebruik makend van sensoren en camerabeelden is op elk moment bekend welk vaartuig waar is, waar het druk is, en wat het meest geschikte moment is om een brug of sluis te openen. Die informatie kan vervolgens worden gedeeld met het wegennetwerk en routesystemen, zodat ook voor weggebruikers de doorstroming optimaal is. In internationaal verband werkt de provincie samen aan het programma ‘CLean INland Shipping’ (CLINSH) dat gericht is op het testen van innovatieve technologieën, alternatieve brandstoffen en walstroomfaciliteiten in de praktijk. Ook werkt Zuid-Holland samen met de partners van de European Grouping of Territorial Cooperation Rhine-Alpine (EGTC) aan efficiënt en schoon transport langs de corridor tussen Rotterdam en Genua.

Deel dit artikel: