Overig

R10 mobiliteitscongres

1144

Tijdstip
Datum: 19 november 2019
Tijdstip: 15:30 - 18:00
Locatie
Inntel Hotel
Leuvehaven 80 in Rotterdam

Samen met het bedrijfsleven brengen we in Rotterdam (haven, stad en regio) een beweging op gang aangaande slimme, duurzame mobiliteit. Dit doen we door synergie te zoeken tussen ‘duurzaamheid’ en ‘bereikbaarheid’. We zoeken daarbij aansluiting bij het Klimaatakkoord, zodat we bij de werkgeversaanpak naast spitsmijdingen nu ook inzetten op het verduurzamen van mobiliteit. U bent van harte welkom op het Rotterdams Mobiliteitscongres op dinsdag 19 november a.s.

Programma
Vanaf 15.30 uur: Inloop
16.00 – 18.00 uur: Sprekers
Vanaf 18.00 uur: Netwerken

Locatie
Panoramazaal Inntel Hotel met spectaculair uitzicht over de skyline van Rotterdam.
Leuvehaven 80
3011 EA Rotterdam

Sprekers

Bert van der Lingen
Consul Generaal in Antwerpen, België
“Volop ontwikkelkansen voor Rotterdam – Antwerpen”

Derk Loorbach
Professor sociaal economische transities, Erasmus Universiteit
Voorzitter Klimaattafel Mobiliteit
“Samen actief aan de slag om mobiliteit te verslimmen en te verduurzamen”

Ruud Vat
Oprichter VAT Logistics en lid van Raad van Advies
Bestuurslid VNO NCW Rotterdam
“Samen houden we deze prachtige regio bereikbaar”

Petra de Jongh
Directeur Erasmus MC
“Alliantievorming bij grote onderhoudsprojecten en ‘lessons learned’ vanuit Erasmus MC”

Roger Demkes
Directeur De Verkeersonderneming
“Nut en noodzaak samenwerken met werkgevers”

Cees Vingerling
Moderator van dit congres
Tevens gebiedsregisseur en coördinator werkgeversaanpak bij De Verkeersonderneming

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.