Water & Maritiem

Jongeren enthousiast maken voor een baan binnen de maritieme sector

1122

Gezamenlijke arbeidsmarktbranding Nederlands Maritiem Land

Maritieme bedrijven kampen met een tekort aan onder andere technisch geschoolde medewerkers. Daarin is de maritieme sector niet uniek; vrijwel iedere bedrijfstak in Europa zit te springen om technisch geschoolde medewerkers en ICT-specialisten en projectmanagers voor uitdagende en complexe projecten. Daarom hebben branches en bedrijven binnen de sector de handen ineengeslagen om mee te werken aan een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak. En daarmee de maritieme sector beter op het netvlies te krijgen bij leerlingen en studenten. Ook in de regio Drechtsteden.

Het goed positioneren van het maritieme cluster in die drukke, internationale arbeidsmarkt is de uitdaging die Nederland Maritiem Land is aangegaan. En dat was nodig. Want, zo blijkt uit diverse onderzoeken, het maritieme cluster heeft geen duidelijk gezicht naar buiten. Het gros van de jongeren die gekozen hebben voor een technisch profiel, maar ook van potentiële zij-instromers uit andere sectoren, heeft geen helder beeld van wat wij allemaal doen. Daarmee is de kans dat zij uiteindelijk kiezen voor een baan aan boord van een schip, in de haven, op een werf of bij een maritieme toeleverancier zeer klein. En dat is zonde, want het maritieme cluster heeft zoveel om trots op te zijn.

Gezamenlijke arbeidsmarktcampagne

De, onder de vlag van Nederland Maritiem Land, ontwikkelde arbeidsmarktcampagne ‘Maritime by…’ moet de maritieme sector een duidelijke gezicht geven zodat het op de ‘mentale shortlist’ van jonge en iets minder jonge (technische) talenten komen te staan. Hard nodig, vinden ook veel bedrijven. Bijvoorbeeld Damen Shipyard. Damens’ recruiter Marcel Koopman vertelde recent in een interview dat elke afstudeerder in de techniek op dit moment kan kiezen uit twintig banen. En het is vanuit dat gevoel van urgentie dat veel branches en bedrijven het belangrijk vonden om mee te werken aan de totstandkoming van een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak.

Gratis campagnemateriaal voor bedrijven en organisaties in de maritieme sector 

De gezamenlijke profilering begint nu echt vorm te krijgen. Zo zijn de doelgroepen van de campagne benoemd, namelijk voortgezet onderwijs leerlingen en mbo-, hbo- en wo-studenten die allemaal al voor een technisch profiel hebben gekozen. Bedrijven zelf kunnen zich ook richten op zij-instromers. Vervolgens is een herkenbare stijl en een slogan (Maritime by…) bedacht en zijn er diverse materialen voor on- en offline gebruik ontwikkeld. Deze zijn via een online editor eenvoudig te personaliseren en daardoor te gebruiken door  zowel grote organisaties als kleinere mkb-bedrijven. Organisaties en bedrijven worden dan ook opgeroepen om hier zelf mee aan de slag te gaan. Het concept met bijbehorend materiaal is gratis te gebruiken en aan te passen.

Over Nederland Maritiem Land

Nederland Maritiem Land is een netwerkinitiatief van de Nederlandse maritieme sector. Het verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 20.890 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 285.000 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van 24,7 miljard euro. Maritime Delta – een samenwerkingsverband in het maritieme cluster van Zuid-Holland tot aan Werkendam – is samenwerkingspartner van Nederland Maritiem Land, waar Drechtsteden als partner is aangesloten. 

Ambitie Drechtsteden: 30.000 extra arbeidsplaatsen

De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. De Groeiagenda bevat de doelen en ambities waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt. Werken waar je woont is één van die ambities. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen. 30.000 extra arbeidsplaatsen is het doel. De Gezamenlijke arbeidsmarktbranding draagt hieraan bij. Lees meer over Werken en Economie: https://www.drechtsteden.nl/Werken