Partnernieuws

Amega Fleet helpt klanten bij de transitie naar duurzame mobiliteit

1905
Volkswagen mensen

Amega Fleet levert een groot aantal producten en diensten voor bedrijfswagenparken. Hierbij biedt zij geheel op maat totaaloplossingen op het gebied van fleetmanagement en mobiliteitsoplossingen. Oplossingen die de laatste jaren sterk aan het veranderen zijn en waarbij duurzame mobiliteit een belangrijke rol speelt.

We spreken hierover met Alexandra Severijn (accountmanager fleetsales aftersales) en Jacob Huijser (manager fleetsales & leasing) van Amega Fleet. Zij leggen uit wat de transitie op het gebied van mobiliteit inhoudt en waarom zij klanten adviseren en inspireren om die beslissende stappen naar duurzame mobiliteitsoplossingen te zetten.

Vooraan lopen

Huijser: “Je verwacht het misschien niet van een autobedrijf, maar duurzame mobiliteit is van elementair belang geworden in de filosofie van Amega. De vraag naar mobiliteit stijgt nog steeds, maar de bereikbaarheid verslechtert en mobiliteit heeft een directe impact op het milieu. Om gehoor te geven aan het klimaatakkoord en de klimaatconferentie in Parijs om wereldwijd tot een sterke reductie van het broeikasgas CO2 te komen, hebben wij onze duurzaam ondernemen missie en visie aangepast. Daarbij spelen ook de stikstofcrisis en de zogenaamde autobrief een belangrijke rol.” Severijn vult aan: “De milieudoelen die in 2015 in het klimaatakkoord van Parijs werden afgesproken hebben wij omgezet in concrete doelen, met als hoofddoel 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Bij Amega vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en vooraan te lopen bij het realiseren van deze doelstelling.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We zijn benieuwd waarom een automotive-onderneming vooraan zou willen lopen in de strijd tegen CO2-uitstoot en een betere bereikbaarheid. “Wij verkopen mobiliteit en wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam te ondernemen. We hebben in de EU met elkaar afgesproken om in 2030 minimaal 49% minder CO2-uitstoot te reduceren en omdat Neder- land zelfs koploper wil zijn, zet zij in op een reductie van 55%. Daarvoor moeten er enorme stappen gemaakt worden en zoekt de overheid 1.000 bedrijven die de CO2-uitstoot van hun zakelijke mobiliteit willen halveren. Amega wil er daar één van zijn”, zegt Huijser. Hij is van mening dat je als dealerbedrijf relevant moet zijn en je nek moet durven uitsteken. “Als je als bedrijf over twintig jaar nog wil bestaan moet je tijdig die omslag durven maken. Wij willen voor onze klanten duurzame mobiliteitsoplossingen mogelijk maken.”

Bij Amega vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en vooraan te lopen.

Mobiliteitspakketten

Huijser geeft toe dat niet verplaatsen de beste oplossing zou zijn. “Het is goed voor het milieu, bespaart geld en veroorzaakt geen file.” Het is volgens hem echter niet realistisch. “In de praktijk blijft er vraag naar mobiliteit. Daarom leveren wij naast een groot palet van auto’s met schonere technieken, zoals elektrische en hybride aandrijvingen, ook een diversiteit aan duurzame mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de mobiliteitsbehoefte van onze klant. Bijvoorbeeld een mobiliteitspakket waar de auto onderdeel van uitmaakt.” Severijn legt uit wat dat betekent. “Met de mobiliteitspakketten kan de auto als vervoermiddel gecombineerd worden met het ov, de fiets, een deelauto, et cetera. Als we niet op een andere manier omgaan met mobiliteit staan alle wegen vol. Door slim om te gaan met mobiliteit en op zoek te gaan naar verbindingen kan dat tijd en geld besparen en beperk je ook nog eens de impact op het milieu. Wij willen onze klanten hierin adviseren en inspireren.”

Concessies

Daarmee komen we op de vraag hoe bedrijven reageren op de missie van Amega (Fleet) om klanten te helpen met de transitie naar duurzame mobiliteit. “Steeds meer klanten staan hiervoor open en informeren ook zelf naar de mogelijkheden. Er is werkelijk wat aan de hand en bedrijven en organisaties willen hun verantwoording nemen om zo hun steentje bij te dragen”, antwoordt Huijser. Severijn haakt hierop in: “Het is nu het moment om na te denken wat je als bedrijf kunt doen. Als iedereen wacht tot de hele wereld om is dan gebeurt er nagenoeg niets. Natuurlijk moeten er concessies gedaan worden, maar die blijken in de praktijk minder lastig dan van tevoren gedacht. Hoe vaak rijd je nu werkelijk naar Zuid-Frankrijk? Dat is waarschijnlijk hooguit één keer per jaar en daar zijn dan weer oplossingen voor te bedenken. Duurzaam rijden vraagt om een andere manier van denken en gedragsverandering. Ik vergelijk het weleens met een encyclopedie, daar kijkt bijna niemand meer in omdat we tegenwoordig alles opzoeken via google. Nieuwe gebruiken wennen snel. Bovendien zullen de mogelijkheden om duurzaam te rijden op korte termijn alleen maar toenemen, net als de actieradius wat nu nog weleens als een struikelblok gezien wordt.”

We zijn slechts rentmeesters van de aarde en zijn verplicht om er goed mee om te gaan.

Gewaardeerd

Huijser vertelt dat klanten enthousiast reageren op de campagne om het bewustzijn over duurzame mobiliteit te vergroten. “Wij hebben onze relaties aangeschreven met de vraag of wij ze mogen bijpraten over de klimaatdoelen, de stikstofcrisis en de afspraken die op Prinsjesdag zijn gemaakt, waarbij alle fiscale afspraken uit het klimaatakkoord vrijwel direct in de wet zijn opgenomen. Wij zitten met klanten aan tafel om op heldere en begrijpelijke wijze uit te leggen over wat er in de wereld aan de hand is en wat de gevolgen voor de business zijn. Wij proberen zaken inzichtelijk te maken. Onder andere door voor te leggen wat het verschil in uitstoot is bij een benzine- of dieselauto ten opzichte van een elektrische of waterstofauto. Dat kun je namelijk tot op de liter uitrekenen.” Amega Fleet heeft goed begrepen dat daarvoor de juiste kennis in huis moet zijn. Severijn: “Wij trainen onze mensen in duurzame mobiliteit. Alleen als je de feiten kent, kun je je klanten op een constructieve manier vertellen wat er speelt, zodat zij de beste keuzes kunnen maken. Dat wordt enorm gewaardeerd door onze relaties.”

Het moment

Het gedreven duo stelt dat Amega Fleet ook werkelijk kan helpen bij die overstap naar duurzame mobiliteit. Huijser: “Vanwege het grote merkenpalet dat wij verkopen, bieden wij een mooie mix van zuinige en emissieloze auto’s, zoals elektrische, groengas, waterstof en hybride modellen. Bovendien zal het aanbod de komende jaren versneld toenemen.” Voor een volledig emissieloos wagenpark is het volgens Huijser voor de meeste bedrijven en organisaties nog te vroeg. Echter is volgens hem nu wel het moment gekomen om de eerste stappen te zetten. “Het inzetten van zuinigere aandrijflijn levert in veel gevallen al veel op. Dat kan voor de één de overstap van diesel- naar een benzineauto zijn, voor de ander van benzine- naar een hybride of groen-gasmodel en voor weer iemand anders van hybride naar elektrische of zelfs waterstofauto. Elke stap is er één voorwaarts. Door nu te kiezen voor duurzamere mobiliteitsoplossingen komen we dichterbij een volgende stap en moedigen we anderen aan om ook bewustere keuzes te maken.”

Klanten aan het woord

Amega Fleet helpt haar relaties bij de transitie naar duurzame mobiliteit. In de praktijk blijken de gevolgen vaak minder lastig dan gedacht. Drie klanten van Amega Fleet vertellen hoe zij hun wagenpark verduurzamen.

Arjan Kraaijeveld van GKB

‘De transitie kan ons niet snel genoeg gaan’’

“Wij zijn heel hard bezig om onze mobiliteit verder te verduurzamen. We rijden momenteel in verschillende hybride auto’s en hebben sinds kort ook een waterstofauto die prima rijdt. We begrijpen dat we zo niet door kunnen gaan en daarom kan die transitie ons niet snel genoeg gaan. Dat vinden wij, maar ook de markt vraagt daar om. Wij werken veel voor de overheid en onze opdrachtgevers vragen specifiek naar een duurzaam management. Om goed op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen, voeren we regelmatig gesprekken met Amega Fleet. Zij weten wat er speelt en lopen op de zaken vooruit. Zodra er nieuwe duurzame modellen gelanceerd worden, laten ze het ons direct weten.”

Leon Spek – Bomenwacht

De concessies die we moeten doen vallen reuze mee.

“Als groenbedrijf streven wij ernaar om in 2024 voor 95% emissieloos te rijden. Voor elke auto die er nu bij ons uitgaat komt er een elektrische auto voor terug. We maken op dit moment nog gebruik van hybride-, benzine- en dieselauto’s, maar willen versneld overgaan op elektrische auto’s. Altijd uit de collectie van Amega. Zo rijden we al met veel plezier in de elektrische VW e-Golf en Audi e-tron. De concessies die we moeten doen vallen reuze mee. Het is vaak een kwestie van plannen. Voor het fleetmanagement ontzorgt Amega Fleet ons volledig. Steevast met een open en oprecht verhaal. Amega Fleet ondersteunt ons ook met de praktische kant, denk aan laadoplossingen. Bovendien heb- ben zij ons geholpen om de kosten inzichtelijk te maken. We zijn erachter gekomen dat emissieloos rijden niet meer geld hoeft te kosten, en dat kan in de toekomst alleen nog maar beter worden.”

Peter Veenstra Blokland – Non Ferro

Amega Fleet is een fijne partner om mee samen te werken.

“Binnen Blokland Non Ferro BV speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Wij zijn al een tijdje bezig om ons bedrijf te vergroenen. Wij kiezen daarom niet voor niets voor duurzame auto’s, waarbij wij ons graag laten adviseren door Amega Fleet. Een fijne partner om mee sa- men te werken omdat ze ons volledig kunnen ontzorgen. Bovendien heeft zij een ruim duurzaam assortiment om uit te kiezen. Bijna alle auto’s waarin we rijden zijn zuinig en hebben geen of een beperkte uitstoot. Ik ben zelf blij dat ik voor de Hyundai Nexo heb gekozen. De auto rijdt geweldig en er komen helemaal geen schadelijke stoffen vrij. We zijn slechts rentmeesters van de aarde en in die tijd dat we hier mogen zijn, zijn we verplicht om goed met de wereld om te gaan.”

Over Amega Fleet

Amega Fleet is een onderdeel van de Amega Groep, een groeiende en winstgevende organisatie in de automotive branche in de regio Zuid- Holland Zuid. Amega is onder andere actief met dealerschappen van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda (Ames), Opel (Van Mill), Volvo (SvensCar) en Hyundai (H- Point). Amega Fleet levert u een groot aantal producten en diensten voor uw bedrijfswagenpark. Van enkele auto’s tot omvangrijke wagenparken, Amega Fleet biedt voor u als fleetowner geheel op maat totaaloplossingen op het gebied van fleetmanagement of naar wens kunt u modulair gebruik maken van de mobiliteitsoplossingen.