10% meer starters, 1% meer stoppers en 2% meer faillietverklaringen KVK (Kamer van Koophandel) registreerde in de eerste drie kwartalen van 2019 10% meer starters, 1% meer stoppers en 2% meer faillietverklaringen dan in...
Provincie Zuid-Holland Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren stelt de provincie een planvormingssubsidie van €500.000 beschikbaar. De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden...
Bij hét Miljoenenontbijt Rotterdam 2019, georganiseerd door VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond, ING en PwC, bespreken ruim 500 ondernemers de Miljoenennota. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat en Gülbahar Tezel,...
Provincie Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland laat onderzoek doen naar de financiën bij gemeenten in de provincie. Het onderzoek richt zich op de vragen welke ruimte de lokale overheden nog hebben om zelfstandig plannen te...
Visser & Visser In dit artikel beantwoord ik 6 vragen en antwoorden over de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Een tip vooraf: zet in uw agenda om uiterlijk 1 april een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aan...
In elke Nederlandse regio zal de economie dit jaar krimpen, maar de mate waarin verschilt flink per gebied. Waarschijnlijk zullen de grootstedelijke regio’s in het westen de crisis beter doorstaan dan de regio’s aan de randen van...
Provincie Zuid-Holland Zuid-Holland stelt €4,5 miljoen beschikbaar voor de MIT-subsidie, haalbaarheidsprojecten. Een haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen. Vanaf vandaag...
Met 24 investeringen, het aantrekken van 53 buitenlandse bedrijven naar Zuid-Holland en het realiseren van ruim 30 innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven heeft InnovationQuarter in haar  vijfjarig jubileumjaar een stevige bijdrage aan de economie van Zuid-Holland geleverd. Dat...