Deze projecten zijn of worden met Europees geld ontwikkeld Dankzij Europese subsidies krijgt de gemeente Rotterdam een duurzaam en gasloos Ahoy en een megafabriek, die de CO2-uitstoot sterk vermindert. Op Zuid is...
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in mei hetzelfde als een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half mei presteren 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.
Consumentengoederen en -diensten waren in april 2,9 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In maart betaalde de consument 2,8 procent meer dan vorig jaar. De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator...
Nederlandse consumenten kochten in 2018 voor ongeveer 1,6 miljard euro (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 17 procent meer dan in 2017. Het groeitempo van de aankopen van Nederlandse consumenten in EU-webwinkels...
De laatste jaarrekening van de collegeperiode 2015 – 2019 laat zien dat het college van Gedeputeerde Staten (GS(Gedeputeerde Staten)) flink doorgepakt heeft om Zuid-Holland slimmer, schoner en sterker te maken. 2018 was het laatste volledige jaar van...
Innovatief idee? Het MKB-katalysatorfonds biedt subsidie en steun! Innovatie is de drijvende kracht achter de maakindustrie in de Drechtsteden. Alle zeven gemeenten onderschrijven het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te ondersteunen. Om...
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft twee contracten verworven in Indonesië. Op het eiland Sulawesi gaat Boskalis de Makassar New Port containerterminal uitbreiden, en op Java gaat de onderneming land voorbereiden voor de aanleg van een nieuw petrochemisch...
In maart 2019 stegen de consumentenprijzen in Nederland twee keer zo hard als gemiddeld in de eurozone. Het verschil in prijsstijging tussen Nederland (2,9 procent) en de eurozone (1,4 procent) is de afgelopen maanden sterk opgelopen. Dat...
    Hogere winst Van Leeuwen Buizen GroepStijging van omzet, bedrijfsresultaat en nettowinstSterkere marktpositie in zowel industrie- als energiesegmentVerdere investeringen in innovatieve distributieconcepten en digitaliseringZWIJNDRECHT, 10 april 2019 – De Van Leeuwen Buizen Groep realiseerde in 2018 een verdere...
Met 24 investeringen, het aantrekken van 53 buitenlandse bedrijven naar Zuid-Holland en het realiseren van ruim 30 innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven heeft InnovationQuarter in haar  vijfjarig jubileumjaar een stevige bijdrage aan de economie van Zuid-Holland geleverd. Dat...