In 2020 investeerde InnovationQuarter in 30 startups en scale-ups, trok 43 buitenlandse bedrijven aan naar de regio en realiseerde 58 innovatieve samenwerkingsverbanden. Dat leidde tot € 414 mln. aan additionele private investeringen en 1268 hoogwaardige arbeidsplaatsen in...
Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets kleiner geworden. Het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 5,9 keer zo hoog...
In 2020 bedroeg het gemiddelde netto beschikbaar inkomen van huishoudens 21,9 duizend euro per inwoner. Dat is 112 procent meer dan in 1969, na correctie voor hogere prijzen. Het bruto binnenlands product per inwoner steeg in dezelfde...
In 2020 maakte 48 procent van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een coronasteunmaatregel. Het merendeel had een steunmaatregel ter compensatie voor loonkosten, tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling. Dat meldt...
Provincie Zuid-Holland Een subsidieregeling voor regionale MKB-deals en de aanstelling van een MKB-ambassadeur. Met deze 2 initiatieven gaat de provincie Zuid-Holland samen met gemeenten en bedrijfsleven in de regio werken aan de ondersteuning van het ...
Ondernemers staan soms -zonder het te beseffen- zelf hun eigen groei in de weg omdat zij een aantal essentiëlezaken niet op orde hebben. Zo vormen zij zelf het belangrijkste obstakel voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf....
De digitale wereld is in opmars. Een ontwikkeling die is versterkt door het coronavirus en ook banken leert om op een andere manier te functioneren. Daarbij blijven persoonlijk contact en een vertrouwensrelatie essentieel. We spreken hierover met...
Provincie Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland laat onderzoek doen naar de financiën bij gemeenten in de provincie. Het onderzoek richt zich op de vragen welke ruimte de lokale overheden nog hebben om zelfstandig plannen te...
Provincie Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland en partners ontvangen een half miljoen euro subsidie van de Europese Commissie voor het programma RH2INE. De subsidie wordt gebruikt voor onderzoek naar varen op waterstof tussen de havens...
De detailhandel heeft in mei 8,2 procent meer omgezet dan in mei 2019, meldt het CBS. Dat is de grootste groei in 14 jaar tijd. Het verkoopvolume lag 5,9 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector...