Financieel

Over financiën, cijfers en personeel

1145

Ondernemers staan soms -zonder het te beseffen- zelf hun eigen groei in de weg omdat zij een aantal essentiëlezaken niet op orde hebben. Zo vormen zij zelf het belangrijkste obstakel voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Het zijn niet de meest onbelangrijke zaken om op orde te brengen. Moeite doen om te groeien! Het is echter wel met een beetje doorzettingsvermogen te corrigeren en daardoor tóch te realiseren. Wilt u profiteren van het economische herstel dat zeker na de Covid-19 crisis zich zal aandienen en verder doorgroeien? Ga dan nu aan de slag. Afwachten is de slechtste optie. Zorg ervoor dat uw administratie en de financiën op orde zijn.

KLOPPENDE CIJFERS

Het allerbelangrijkste voor een ondernemer is dat de cijfers kloppen. De administratie moet dagelijks bij zijn, en niet alleen dat, het moet inzicht verschaffen in de gang van zaken. De financiën moeten op orde zijn. Juist ook in crisistijd is dat van uitermate groot belang. Er is een causaal verband tussen een ordelijke administratie en een succesvolle bedrijfsvoering. Uiteraard is ook het tegendeel van toepassing. Bij ondernemers waar het financieel een wanorde is, blijkt het ook vaak qua rendement, service, personeelsbeleid en klantgerichtheid niet lekker te lopen. De aandacht is gericht op het dichten van gaten en niet op het efficiënt werken en het doelgericht besteden van tijd. De focus ligt op de verkeerde zaken. Zorg dus voor een goede administratie en een adequaat financieel beheer. Uw accountant is in deze uw eerste aanspreek-punt. Er zijn tegenwoordig effectieve administratieve concepten en gebruiksvriendelijke systemen.

VISIE EN MISSIE

Gespecialiseerde software maakt het de ondernemer makkelijk om over bruikbare informatie te beschikken. Maak er gebruik van. Deze informatie is onontbeerlijk voor verantwoord ondernemerschap. U kunt uzelf derhalve heel veel ongeluk besparen door uw boekhouding goed op orde te hebben. U weet hierdoor dagelijks hoever uw polsstok reikt en kunt daardoor tijdig aan al uw verplichtingen voldoen! Een onderneming vraagt om informatievoorziening, ordelijkheid en een slimme inrichting van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Bedrijven waar alles ondermaats is geregeld zijn (nog) niet klaar om de sprong voorwaarts te maken. Ondernemen is denken en doen. Snel handelen en slim opereren. Dit is de belang-rijkste reden om een uitgekiende strategie te ontwikkelen. Weten waarom u bestaat en weten wie u bent. Heeft u een visie en missie? Heeft u dit breed gedeeld met uw medewerkers? Kennen zij uw doelstellingen? Handelen zij er ook naar?

STRATEGISCHE PLANNING

Wat is uw hoofddoel voor de lange termijn? Nadenken over doelstellingen brengt veel nieuwe vragen aan het licht. U dient deze met uw medewerkers nauwgezet te beantwoorden. Een strategie is pas realiseerbaar als deze past bij de cultuur van het bedrijf. Verder is van uitermate groot belang dat dit strategische plan nauwgezet wordt gevolgd. Per week, per maand, in ieder geval met een zekere regelmaat. Wanneer men –onder in een bureaulade– moet zoeken naar de strategische plannen is dit een veeg teken. Het leeft dan niet. U moet weten of u op koers ligt! De bedrijfsvoering moet zoals eerder gesteld op orde zijn. Heeft u niet zelf de capaciteiten om dit op orde te krijgen, huur dan goede en ervaren mensen in. Selecteer hulp. Training en opleiding van uw medewerkers kan eveneens het niveau omhoog brengen. Er zijn hiervoor ruimhartige subsidieregelingen in het leven geroepen. De bedrijfsvoering is het hart van het bedrijf. Alles moet kloppen. Zorg er wel voor dat er niet allerlei onnodige managementlagen ontstaan.

ONDERNEMER OF MANAGER?

Maak echter als ondernemer niet de fout om zelf voor manager te gaan spelen. U moet ondernemen! Dat is uw sterke punt. Er zijn taken die u wél ter hand kunt nemen. Marketing en verkoop zijn de ondernemer vaak op het lijf geschreven. Pak die dan vooral zelf op. U kunt zelf het beste uw bedrijf ‘verkopen’! Een ander belangrijk aspect van de bedrijfsvoering zijn de financiën. Zorg voor periodieke betrouwbare cijfers. Dagelijks inzicht in uw prestaties en resultaten is -om het zo te stellen– van levensbelang. De financiën zijn het bloed van de organisatie. Geld moet stromen en de vitale onderdelen van het bedrijf in leven houden. Maak regelmatig liquiditeitsbegrotingen en prognoses. Laat de financiën u nooit verrassen. Wees op de hoogte. Personeel en alles wat daarmee samenhangt zijn meestal niet de eerste liefhebberijen van een onde-nemer. De meeste ondernemers vinden dit lastig. Is personeel dan zo lastig?

PERSONEELSBELEID

Adequaat personeelsbeleid is van essentieel belang. Het maakt uw rendement uit. Beschikt u al over een flexibele schil? Weet u hoe de huidige personeelswetgeving in elkaar steekt? Doet u aan inspiratiebijeenkomsten, feedback, intervisie en functioneringsgesprekken? Bent u dagelijks bezig om uw personeel op een strategische wijze in te zetten? Zij zijn de belangrijkste activa van uw onderneming. Door goed personeelsmanagement kunt u sneller en flexibeler schakelen. Inspringen op veranderingen. Dat is de grootste uitdaging ten opzichte van vroeger. Samen met uw medewerkers dient u een team te vormen. Zo kunt u groei bereiken. Met talentvolle en ambitieuze mensen kunt u de strijd met de concurrent aan. Bezuinigen op goed personeel zal tot een hachelijke onderneming leiden. Spreek met uw medewerkers over uw bedrijf. Betrek hen, zo worden zij betrokken. Communicatie over uw plannen zal leiden tot realisatie van uw doelen!

Ondernemers die hun financiële- en personele zaken op orde hebben dwingen succes af. Ondernemen is geen spel maar ‘serious business!’