Financieel

Rabobank helpt ondernemers groeien

222

De digitale wereld is in opmars. Een ontwikkeling die is versterkt door het coronavirus en ook banken leert om op een andere manier te functioneren. Daarbij blijven persoonlijk contact en een vertrouwensrelatie essentieel. We spreken hierover met Martin Soeteman, accountmanager MKB en Peter van Zomeren, manager MKB, beide werkzaam bij Rabobank.

Van Zomeren begint gedreven te vertellen over de veranderende behoefte van klanten: “We zien een toenemende behoefte aan toegankelijkheid en beschikbaarheid van digitale kanalen. Deze ontwikkeling is versneld door de komst van het coronavirus. Niet alleen bij particulieren voor bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuwe pas, maar ook bij bedrijven voor een financiering of verzekering. Dit alles op een tijdstip dat voor de klant uitkomt. Investeren in digitale dienstverlening is dan ook noodzakelijk.” Soeteman vult aan: “De zakelijke markt is volop in ontwikkeling en wij versnellen mee door onze klantbediening aan te laten sluiten op de behoeften van klanten.”

SNEL EEN FINANCIERINGSVOORSTEL

Een goed voorbeeld van klantbediening die past bij deze tijd is de mogelijkheid om via rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/bereken-aanbodbinnen vijftien minuten, een financieringsvoorstel te ontvangen voor een financiering tot één miljoen. Soeteman licht dit digitale kanaal toe met een concreet voorbeeld: “Ik heb een klant die gespecialiseerd is in het leveren van machineglas. Een prachtig bedrijf dat de mogelijkheid krijgt om het aangelegen bedrijfspand aan te kopen zodat haar ruimtetekort wordt opgelost. De ondernemer had snel duidelijkheid nodig over de financieringsmogelijkheden en wij konden via ons digitale kanaal direct voorzien in deze behoefte. Daarna heb ik nog persoonlijk contact gehad over de inhoud van zijn aanvraag. Hierdoor kon deze ondernemer nog diezelfde week met vertrouwen de onderhandeling starten.”

PERSOONLIJK CONTACT BLIJFT

Soeteman vervolgt door te vertellen dat niet alleen toegankelijkheid en beschikbaarheid belangrijke pijlers zijn waar klanten behoefte aan hebben, maar ook korte lijnen en persoonlijk contact. “We zijn gericht op People’s Business en persoonlijk contact is juist de kracht van de lokale Rabobank en haar medewerkers.” Van Zomeren knikt instemmend en zegt: “Rabobank staat klaar voor haar klanten en hun behoeften. Zo dienen bepaalde zaken online snel en goed geregeld te worden. We zijn er echter ook voor klanten die behoefte hebben om te sparren over impactvolle zaken of advies wensen over ingewikkelde casuïstiek. We reageren snel, dit kan digitaal of face-to-face. Binnen Rabobank zijn deze uitgangspunten zo belangrijk dat klanten mij daar persoonlijk op kunnen aanspreken.”

MEER DOEN DAN ALLEEN FINANCIEREN

Naast financieringen en kennisdeling is volgens Van Zomeren ook het delen van netwerk een belangrijke manier om van toegevoegde waarde te zijn voor klanten. “Wij zijn als bank graag betrokken bij MKB-bedrijven, nieuwe initiatieven en startups. We hebben contacten met gemeentelijke instanties en MKB verspreid over alle sectoren heen. Daarnaast weten we welke ambities er in ons gebied leven en kunnen daarin een verbindende rol spelen. Zo kunnen we klanten met nieuwe ontwikkelingen en initiatieven faciliteren in hun succes. Relatie is en blijft binnen Rabobank erg belangrijk,” aldus Van Zomeren.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Het wordt ons duidelijk dat Rabobank meer is dan een financiële instelling. We zijn benieuwd naar een concreet voorbeeld waarin de betekenis van de coöperatie nog meer wordt verduidelijkt. Soeteman vertelt enthousiast: “Wij stimuleren de komende vijf jaar 100.000 ondernemers om hun productiviteit te vergroten en gaan met alle ondernemers in gesprek over structurele groei door vernieuwing en verduurzaming. In mijn optiek lever je dan echt toegevoegde waarde. Wij leveren niet enkel een product of dienst, maar bieden kennis en brengen partijen die elkaar kunnen helpen met elkaar in contact.” Van Zomeren zegt tot besluit: “Samen met onze klanten realiseren wij ondernemersplannen en leveren daarmee tegelijkertijd een positieve bijdrage aan de maatschappij.”